SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik ServisiAMACIMIZ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinde yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarını ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN HEDEFLERİ

Bireysel farklılıklara saygı göstererek, ön yargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet ulaştırmak.

Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamak.

Öğrencilerin doğru karar veren bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmak.

Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak.

Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini fark ederek, mesleki yönelim bilinçlerini geliştirmek.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumlu olmak.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik ilkesini esas almak.

BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ ÖZEL AMAÇLAR

Okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlamak.

Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik etmek.

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütmek.

Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlamak.

Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını incelemek, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirmek.

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi vermek ve iş birliği yapmak.

Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.

Ölçme Değerlendirme servisinden alınan sonuçlara göre başarı durumunu değerlendirmek, eğitsel önlemler almak.

Öğrencilere yönelik test, envanter, ölçek, anket uygulamalarını sınıf öğretmeniyle işbirliği içinde yapmak. 

REHBERLİK BİRİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER:

KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

Kişilik ve davranış problemlerinde aile ile iş birliği,

Aile iletişiminde karşılaşılan sorunlarla baş etme,

Arkadaş ve çevre ilişkilerinde yaşanan problemler,

Gelişim ve öğrenme problemleri konusunda yardım,

İçinde bulundukları dönemin özellikleri ve gelişim görevleri kapsamında bilgilendirilme, ergenlik dönemine hazır oluş ve bu dönemle baş etme yeteneğini geliştirmelerine yardım,

Olumsuz alışkanlıklara hayır deme becerisi kazanma,

Karşı cinsle ilişkilerde kendini sağlıklı ifade etme,

Kendi ihtiyaçları ile çevrenin kendine sunduğu olanakları birleştirme becerisi geliştirerek çevresi ile sağlıklı uyum konularında yardımcı olma,

Problem çözme ve etkili iletişim konusunda bilgilendirmeler yapılır.

EĞİTSEL REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

Ders çalışma becerileri ve verimli ders çalışma yolları,

Ders çalışma programı hazırlama,

Öğrenme teknik ve yöntemleri konusunda bilgilendirme,

Motivasyon konularında çeşitli bilgilendirme toplantıları, bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri,

Öğrencilere yönelik test, envanter, ölçek, anket uygulamaları,

Öğrenme eksiklerini izleme çalışmaları,

Zaman yönetimi, zamanı programlama,

Sınav sonuçlarından yararlanılarak öğrenci ve ailelerle görüşmeler yapılır.

MESLEKİ REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim amaçlı, konferans, seminer, gezi programları düzenleme,

Öğrencilerin mesleki alanda ilgi ve yeteneklerinin belirleme ve birebir izlenme,

Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme,

Alanların ve mesleklerin tanıtılması (seminer, broşür),

Öğrencilerin meslekler ve kendini tanıma aşamasında karar verme becerilerinin geliştirilmesi, meslek seçmelerine yardımcı olma,

Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik etme.

 
PAYLAŞ:
X