SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İlke ve Hedefler

İLKELERİMİZ

Okul öncesi dönemde,

 • Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini kazandırmak,
 • Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 • Çocuklarımızın motor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemek, öz bakım becerilerini kazandırmak ve onu ilkokula hazırlamak,
 • Çocuklarımızın bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlamak,
 • Çocuklarımızın hayal güçlerini, yaratıcı, eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmek,
 • Çocuklarımızın sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek,
 • Eğitim sürecimize çocuğumuzun ve ailenin etkin katılımını sağlamaktır.


HEDEFLERİMİZ

Özel Başkent İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerinin;

 • Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 • Beden, zihin, duygu gelişimi ve olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak,
 • İlkokula hazır bulunuşluklarını sağlamak,
 • Kendi kültürlerini tanıyıp benimseyerek, farklı kültürlere saygı duymalarını sağlamak,
 • Motor becerileri, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerini sağlamak,
 • Değerlerini benimseyen, sorgulayan, araştıran, tartışabilen, yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen, kendisini rahat ifade edebilen özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
PAYLAŞ:
X