SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İngilizce

Neden yabancı dil öğrenmeliyiz?

Yabancı dil öğrenmenin birçok gerekliliği vardır. Bir kaç örnek vermemiz gerekirse:

1. Yeni bir dil öğrenmek, öğrenene o dilin kültürünü takdir etme ve o kültüre karşı hoşgörülü olma durumu oluşturur.

2. İki ya da daha fazla dil bilmek, kişiye iş hayatında daha çok şans sağlar.

3. Yeni bir dil öğrenmek kişiye o ülkeye ait gelenek ve alışkanlıkları öğrenme imkânı sunar. Bu da kişinin vizyonunun genişlemesine katkıda bulunur.

4. Seyahatlerde kolay iletişim için vazgeçilmezdir.

5. Farklı milletlerden insanlarla iletişim kurabilmenin anahtarıdır.

6. Üniversitede okurken işimizi kolaylaştırır.

Neden İngilizce öğrenmeliyiz?

Okulumuzda erken yaşta eğitimine başladığımız İngilizce evrensel bir dildir. Seyahatin, ticaretin, bilgi alışverişinin ve popüler kültürün dilidir.

Yabancı Diller Bölümü Hedefleri


Bölümümüzün ana hedefleri:

Öğrencilerin İngilizce konuşarak, çeşitli aktivitelerle derste aktif olmalarını sağlamak.

Öğrencilerde evde ve okulda İngilizce kullanmaları için güven duygusu oluşmasına yardımcı olmak.

Öğrencilere basit İngilizce sohbetlerde bulunmaları için yardımcı olmak.

Dil öğrenimi yolculuklarında kendilerinden beklentilerini yüksekte tutmalarına yardımcı olmak.

Yabancı dil olarak İngilizcede geliştirilmesi gereken dört alan vardır. Bunlar ‘SKILLS’ diye adlandırdığımız becerilerdir: 

1. Reading (okuma)

2. Writing (yazma)

3. Speaking (konuşma)

4. Listening (dinleme)

 

Derslerimizde bu 4 beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız. Hiç bir beceri tek başına yeterli değildir.

Derslerde tüm becerileri kullanmak onların daha iyi ve donanımlı İngilizce öğrenen öğrenciler olmalarını sağlar.

Dil öğrenimi bir SÜREÇTİR.

Sonucu çok hızlı alınan bir süreç değildir.

Bu süreç zaman ve çok çalışmayı gerektirir.

Bu süreci yapımı 4-5 yıl süren bir evi inşa etmeye benzetebiliriz.

İngilizce eğitimi, 5. sınıftan başlayıp bir bütünlük içinde devam eder. Eğitim, akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilir.

 5. Sınıf

14 saat dersin;

10 ders saati (Main Course) Türk İngilizce öğretmenleri.

4 ders saati (Skills) Yabancı uyruklu İngilizce

 Öğretmenleri tarafından işlenmektedir.

 

6. ve 7. Sınıflarda

8 saat dersin;

5 ders saati (Main Course) Türk İngilizce öğretmenleri.

3 ders saati (Skills) Yabancı uyruklu İngilizce

 Öğretmenleri tarafından işlenmektedir.

 8. Sınıf

8 saat dersin;

8 ders saati (Main Course) Türk İngilizce öğretmenleri tarafından akademik ve sınav hazırlığı şeklinde işlenmektedir.


Öğrencilerimiz için aktiviteler:
Nations Week (Uluslar haftası)
Cambridge Exams
Oxford Big Read Competitions 
Spelling Bee Competition 
Readasaurs Reading and Speaking Competition
Atatürk Week activities (Atatürk’ü anma etkinlikleri)
Class Activities 
Bake Sale 
Drama Performances
 

Başkent Okullarında İngilizce bölümünün farkı?

 
Başkent Okullarında öğrencilerimizin katıldığı birçok aktivite vardır. Bu aktiviteler öğrencilerin derslere katılmasını sağlar. Öğrencilerin İngilizceyi farklı yollarla ve çeşitli ortamlarda kullanmasına şans tanır. Bölüm aktiviteleri ve dersleri öğrencilerin eleştirel düşünmelerini, farklı kültürleri öğrenip, saygı duymalarını ve bireysel farklılıklarının olduğundan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve seçilmiştir. Bunun yanı sıra, İngilizce bölümü Fen dersini de İngilizce öğretmektedir. Bu öğrencilerin dili farklı yollarla kullanmasına daha çok olanak sağlar.   İşte bölümün hedeflerine ulaşmakta yardımcı olan bazı bölüm etkinlikleri;
 
Öğrenciler için ana sınıfından başlayan ve 7. sınıfta son bulan “Uluslar Haftası” etkinliği; bu etkinlik öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki öğrencilerin düzenli olarak oynadıkları oyunları, sanat ve el işi aktivitelerini tecrübe etmelerini sağlar.  Uluslar haftası etkinliği, öğrencilerin eğlenmelerini ve sınıf dışında İngilizcelerini daha eğlenceli ve ilgi duyacakları şekilde geliştirebilecekleri büyük bir fırsattır.
 
Bake Sale (Kermes)etkinliği, öğrencilerin birçok değişik yiyeceği sınıf arkadaşlarına sattıkları, ilgi çekici bir aktivitedir. Öğrenciler yiyecekleri satarken, İngilizce iletişim kurarak gerçek hayat durumlarında para kullanma ve alışveriş yapma fırsatını yaşamaktadırlar.
 
Spelling Bee (heceleme yarışması) etkinliği, öğrencilerin kelimeleri doğru hecelemeleri için pratik yapabilmelerini sağlar. Heceleme önemlidir çünkü okumalarına yardımcıdır. Sesler ve harfler arasındaki bağlantıyı pekiştirir. Çok sık karşılaşılan kelimeleri öğrenmenin hem okuma hem de yazma da yardımcı olduğu görülmüştür. Heceleme ve okumanın aynı zamanda ortak bir faktörü vardır, dildeki yeterliliktir.

Sınıf Hedefleri

5. Sınıf Hedefleri:
İngilizce derslerinde öğrencilerimizin yabancı dili seven, bir dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, filmler izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamlarının içinde İngilizceyi de doğal olarak barındırabilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.
5. sınıflarda öğrencilerimiz yoğun bir İngilizce programıyla karşılaşırlar. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız müfredatımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikayeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak interaktif etkinliklerle desteklenir. Müfredatımıza uygun konularla proje hazırlama ve bu projeleri arkadaşlarına sunma, bir hikaye oluşturup, sunumunu yapma ya da canlandırma gibi aktivitelerle İngilizce kullanımında pratiklik kazandırıp, kendilerine daha çok güven duymalarını sağlamak hedeflenir.
Sonuç olarak 5. sınıf sonunda öğrencilerimiz bir problemi çözerken veya herhangi bir olay ile ilgili düşüncelerini belirtirken, bir olayı anlatırken İngilizceyi rahatlıkla kullanabilirler. Aynı zamanda ilgi duydukları konular hakkında paragraflar yazabilir ve bunları sunabilirler. Geçmişteki deneyimlerinden ve gelecekteki planlarından bahsedebilirler. Bunlara ek olarak kendi kendilerine rahatlıkla istedikleri konu hakkında araştırma yapabilir ve edindikleri bilgileri kısaca arkadaşlarına sunum yaparak bir topluluk karşısında İngilizce konuşma öz güvenine sahip olurlar. 
 
6. Sınıf Hedefleri:
Başkent Üniversitesi Başkent Ortaokulu İngilizce zümresi olarak; öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak İngilizce dilini öğrenmelerini amaçlar. Okulumuzun İngilizce programı hedefi; İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı, çözümsel ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuz yabancı öğretiminde “Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (C.E.R.F) esas almaktadır. 
Bunun yanı sıra İngilizce derslerinde öğrencilerimizin yabancı dili seven, bir dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan ve onlara saygı duyan, öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmeyi hedefler. Programımız İngilizce kitaplar okuyarak, farklı kültürlerden kişilerle konuşarak, müzik dinleyerek yaşamlarının içinde İngilizceyi de barındırabilen doğal bir öğrenme ortamı sağlamayı hedefler.
6. sınıfta aktivitelerimiz hem dil bilgisi hem görsel materyal kullanılarak öğrencilerimizin güncellikleri takip ederek interaktif etkinliklerle İngilizceyi rahat bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefleriz. Yıl içinde kullanacağımız kitaplar dikkatle seçilir ve güncel konular üzerinde mutlaka durulur. Müfredatımıza bağlı olarak, uygun proje hazırlama, hikâye anlatma, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktivitelerle öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı hedefleriz. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir, sınıf içinde ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadeler kullanabilmeleri sağlanır.
6. sınıfın sonunda, öğrencilerimizin günlük hayatta rahatlıkla konuşabilir hale gelmeleri ve herhangi bir olay ile ilgili fikirlerini belirtirken İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmelerini hedefleriz. Öğrencilerimiz gelecek hakkındaki planları ve geçmişte yaşadıkları küçük olayları rahatlıkla ifade edebilir duruma gelirler.
7. Sınıfı hedefleri:
Öğrencilerimizin yabancı dili seven, bir dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, filmler izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamlarının içinde İngilizceyi de doğal olarak barındırabilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.
7. sınıfta öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız müfredatımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikayeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak interaktif etkinliklerle desteklenir.
7. sınıf sonunda öğrencilerimiz bir problem çözerken veya herhangi bir olay ile ilgili düşüncelerini belirtirken, bir olayı anlatırken İngilizceyi rahatlıkla kullanabilirler. Aynı zamanda ilgi duydukları konular hakkında paragraflar yazabilir ve fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorabilir ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayabilecek seviyeye ulaşmış olurlar. Bunlara ek olarak kendi kendilerine rahatlıkla istedikleri konu hakkında araştırma yapabilir ve edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunum yaparak bir topluluk karşısında İngilizce konuşma öz güvenini kazanırlar. 

8. Sınıfı hedefleri:
Öğrencilerimizin yabancı dili seven, bir dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, filmler izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamlarının içinde İngilizceyi de doğal olarak barındırabilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.
Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız müfredatımızda dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, bir hikaye ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak interaktif etkinliklerle desteklenir. Aynı zamanda onları lise giriş sınavlarına da hazırlamayı hedefler.
8. sınıf sonunda öğrencilerimiz bir problem çözerken veya herhangi bir olay ile ilgili düşüncelerini belirtirken, bir olayı anlatırken İngilizceyi rahatlıkla kullanabilirler. Aynı zamanda ilgi duydukları konular hakkında paragraflar yazabilir ve fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorabilir ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayabilecek seviyeye ulaşmış olurlar. Bunlara ek olarak kendi kendilerine rahatlıkla istedikleri konu hakkında araştırma yapabilir ve edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunum yaparak bir topluluk karşısında İngilizce konuşma öz güvenini kazanırlar. Aynı zamanda lise giriş sınavlarına da en donanımlı şekilde hazırlanmış olurlar.
 
Yabancı Diller Sosyal Etkinlik

5.Sınıf Sosyal Etkinlik Kulübü:
5. Sınıflar için bu sene öğrencilerimiz onlara İngilizceyi sevdirecek, onları motive edecek nitelikte aktivitelere dahil olacaklar. Kulüp derslerinde öğrencilerimize seviyelerine uygun, İngilizceyi ana dil ortamında keşfedebilecekleri bir çevre dizayn edilecektir. Aktiviteler genel olarak sanat ve zanaat, oyunlar ve hobiler, üç boyutlu resimler (diyoramalar), yarışmalar, telaffuz alıştırmaları, genel kültür bilgisi, yemek hazırlama ve drama temellidir. 
Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz 12 haftalık Uluslar Haftası hazırlığında bulunacaklar. Bu hazırlık periyodunda öğrencilerimiz ülke seçimi, araştırma ve hazırlık, tişörtler ve sunum becerileri olmak üzere çeşitli aşamalardan geçecektir.

6.Sınıf Sosyal Etkinlik İngilizce Kulübü
İngilizce sosyal etkinlik kulübümüz haftada 2 saat olup öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmeyi ve bu dilli kullanmayı alışkanlık haline getirmeyi amaçlamaktadır. Yanı sıra İngilizce derslerinde gördüğü konulara paralel eğlenceli, el becerilerini geliştirebilecekleri aktiviteler yaparak konuşman becerilerini geliştirmek hedeflerimizdendir. 
İngilizce kulübümüzde Arts&Crafts, Origami, kareoke, puzzle ve çeşitli oyunlar oynayarak öğrencilerimizin dil gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Aktivitelerimiz öğrenci merkezli olup yaşayarak yabancı dilde gelişimlerini sağlamayı ve onları yabancı dil öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif bir şekilde derslerimizde etkileşim içinde olurlar.
 
PAYLAŞ:
X