SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Servisi
Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Servisi  
Başkent Üniversitesi Özel Başkent Lisesinde gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarımızda öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin potansiyellerini kullanarak ‘kendini gerçekleştirmelerinde’ onlara destek olmaktır.
       İnsancıl bakış açısını ilke edinerek öğrencilerimizi bu doğrultuda yetiştirmeye özen gösterip önleyici ve gelişimsel rehberliği öncelikli tutmaktayız. Birimimizde öğrencilerimize Eğitsel, Kişisel-Sosyal ve Mesleki Rehberlik hizmeti vermekteyiz. 

Başkent Üniversitesi Özel Başkent Lisesi Olarak Rehberlik Çalışmalarımız;
Oryantasyon 
Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri Sunumları
Hijyen Eğitimi
Müzakere ve Akran Buluculuğu Eğitimi
Verimli Çalışma ve Ders Becerileri Sunumu
Alan Seçimi Çalışmaları
Değerler Eğitimi
Öfke Kontrolü Eğitimi
Sınav Sistemini Tanıtım Sunumları
Akademik Destek Çalışmaları Planlama
Öğrenci Koçluğu Sistemi
Bilinçli Teknoloji Kullanımı
Zaman Yönetimi Sunumları
Eğitimci-Yazar Seminerleri
Kariyer Günleri Meslek Tanıtımları
Üniversite Tanıtım Etkinlikleri
Sınav Kaygısı Envanteri
Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları
Kamp Dönemi Rehberlik Çalışmaları
Tercih Dönemi Rehberliği

Kişisel-Sosyal Rehberlik;
Olumlu benlik algısı geliştirme
Okula ve çevreye uyum
Sosyal Beceri Eğitimi
Çatışma ve problem çözme becerileri kazandırma
Empati yeteneği kazandırma
Duygu ve düşüncelerini ifade etme dili geliştirme
Öz düzenleme yeteneği kazandırma
Stresle baş etme becerileri kazandırma
 
Eğitsel Rehberlik;
Bireyselleştirilmiş çalışma programları hazırlama
Akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerileri geliştirme
Potansiyelini ortaya çıkararak en üst hedefine ulaşmasında destek olma
Verimli çalışma ve ders becerileri kazandırma
Zamanı iyi kullanabilme becerileri kazandırma
Sınav stratejileri oluşturabilme
Öğrenmeye ve çalışmaya yönelik olumlu tutum geliştirme
Sınav kaygısı ile baş edebilme becerileri kazandırma

Mesleki Rehberlik;
Yetenek, ilgi ve yönelimleri hakkında farkındalık geliştirmek
Kariyer planlamada kendisi için gerekli olan bilgi birikimini sağlamasına destek olma
Meslek seçiminde karar verme gücünü geliştirme
Meslekleri tanımasını sağlama
         Okulumuzdaki PDR hizmetimiz sadece öğrenciler ile sınırlı olmayıp, veli ve öğretmenlerimizi de kapsamaktadır.
 
Öğretmene Yönelik Çalışmalar
Öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla belli aralıklarla sınıf öğretmenleriyle görüşmeler yapılır, elde edilen veriler öğretmenlerle paylaşılır. Sınav sistemini daha yakından tanımaları adına sunumlar yapılır. Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yaklaşımları konusunda yönlendirmelerde bulunulur. Okulda sınıf rehberlik çalışmalarının yürütülmesi konusunda öğretmene destek verilir.
 
Velilere Yönelik Çalışmalar
İhtiyaçlar doğrultusunda ve öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla velilerle bireysel görüşmeler yapılır, velileri belli konularda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik broşürler hazırlanır, seminer ve konferanslar düzenlenir.
 
PAYLAŞ:
X