SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Yabancı Diller

YABANCI DİLLER

            Yabancı Dil  Öğretim Programı Hedefimiz:

            İngilizce Bölümü Olarak Hedeflerimiz:

Yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanarak, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, farklı kültürleri tanıyarak sosyal yönden kendilerini geliştirebilmeleri aracılığı ile bilgi beceri ve tutum geliştirebilen, öğrenmeyi konu alanı ile ilişkilendirebilen, öğrenmeyi gerçek yaşam durumlarında uygulayabilen, okuyan, yazan, dinleyen, teknolojiyi kullanabilen, analitik düşünebilen, farklı yaklaşımlara karşı hoşgörülü olan, ekonomik, politik ve sosyal platformlarda ülkemizi başarı ile temsil edebilecek konumda olan, demokratik, sorumluluk sahibi ve en önemlisi Atatürk ilkelerine yürekten bağlı bireyler yetiştirmektir.

Hedef, dili etkin şekilde kullanan öğrenci sayısını ve üniversite kazanan öğrencilerin hazırlık sınıfını atlama oranını artırmaktır.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ PROGRAMI BÖLÜM AMAÇLARI

            Yabancı Dil Bölümü:

•           Öğrenciler için anlam taşıyan aktif ve iletişimsel bir program sağlanmasını

•           Yabancı dil öğretiminde kullanılan çağdaş yöntemlerle tutarlılık gösteren gelişmiş eğitim yöntemlerinin kullanılmasını

•           Öğrencilerin ilgi duydukları konular doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına paralel olarak geliştirilmiş yabancı dil eğitimi görmelerini

•           Uygun olan alanlarda diğer bölümler ile iş birliğine girilmesini

•           Yabancı dil öğretiminde son derece etkin olan öğretim tekniklerinin kullanıldığı öğrenci merkezli bir sınıf ortamı sağlanmasını

•           Öğrencilerin sınıf ortamında kendilerine güven duyarak rahat hissetmeleri için çalışılmasını

•           Öğrencilerin iletişim içinde olabilmeleri için ikili veya gurup çalışmalarının kullanılmasını

•           Birbirinden farklı yeteneklere yönelik dersler hazırlanmasını

•           Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını

•           Yabancı dil eğitiminde kullanılmakta olan materyallere ek olarak geçerli konuşma ve yazı dilinin hikâyeler, metinler, şiirler, şarkılar, videolar vs. aracılığı ile geliştirilmesini

•           Öğrencilerin kendilerine ait öğrenme teknikleri geliştirmelerine katkıda bulunulmasını

•           Öğrencilerin düşünme becerileri geliştirmelerinde yardımcı olmasını

•           Ailelerle yakın ilişkiler içinde bulunulmasını

•           Öğretilen yabancı dilin kültürel öğelerinin öğretilerek sevdirilmesini

•           Öğrencilerin tüm yaşamları boyunca öğrendikleri dili gerekli her alanda kullanarak geliştirilmesini

•           Görsel ve işitsel ekipmanlardan yararlanılarak öğrencilerimizin dil becerilerini artırmak amaçlamaktadır.

            Yabancı Dil Programı ve Öğretim Stratejileri

Okulumuzda yürütülen Yabancı Dil (İngilizce) Programı MEB programlarının paralelinde geliştirilmiştir.

Anadolu ve Fen Liseleri 9. Sınıflarda haftada 4+2  saat olan İngilizce derslerinde öğrencilerin temel dil bilgisi kurallarını öğrenmeleri, oyunlar, hikâyeler ve grup çalışmaları ile yeteneklerini geliştirmeleri sağlanır. Bu sınıflarda öğrenmeyi ve pratik olarak başarıyı artırmak için seviye grupları uygulanır. Böylece daha homojen gruplarda daha etkin ve verimli bir eğitim sağlanır.

 İngilizce dersi Anadolu lisesi 10.sınıflarda haftada 4 saat; fen lisesi 10.sınıflarda haftada 4 saat olarak işlenmektedir. İngilizce dersinde  okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Anadolu lisesi 11. sınıflarda haftada 4, fen lisesinde haftada 4 saat İngilizce derslerinde MEB’in ön gördüğü dil bilgisi konuları genişletilmiş şekilde, konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirebilecekleri kitap eşliğinde yürütülür.

Anadolu lisesi 12. sınıflarda haftada 4 saat, fen lisesinde 4 saat olan İngilizce derslerinde öğrencilerin ilgisini canlı tutacak dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini geliştirebilecek kaynak kitap okutulur.

Tüm sınıflarda yazılıdan on beş gün önce tarama sınavları yapılarak öğrencilerin bilgi ve kazanımları ölçülür. Tarama sınavı sonuçlarına göre konu eksiği olan öğrenciler için bire bir etüt çalışması yapılır.

II.Yabancı Dil (Almanca) Programı

II.Yabancı dil Almanca dersleri lisede de 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar haftada 2 ders saati olarak verilir. Almanca dersi yazılı sınav sayısı her dönem için 9-10-11-12. sınıflarda ikidir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve sınavların genel içeriği aşağıdaki şekildedir:

Hedefler

Bu alandaki başlıca hedefimiz öğrencilerimizin seçtikleri dilde temel alanlarda kendilerini ifade edebilmeleri ve bu dili konuşan biriyle iletişime geçmek için gerekli olanlar; 

•           Duyduğunu anlayabilme  

•           Konuşabilme

•           Okuduğunu anlayabilme

•           Yazabilme becerilerini kazanmalarıdır.

Özel Amaçlar:

Hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz özel amaçlar vardır. Bunlar öncelikle öğrencilerin yabancı ve farklı olan bu dile karşı duydukları endişe ve çekincelerini yok etmek ve bu dili rahatlıkla öğrenip konuşabileceklerine onları inandırmaktır. Sınıf içinde doğal ortamlar yaratarak öğrencilerin karmaşık gramer konularından uzak, pratik deneyim kazanmalarını sağlamak, müzik, drama, oyun gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek yabancı dilin kültürünü yakından tanımalarını sağlamak, diyalog çalışmalarına ağırlık vererek doğru telaffuzu öğrenmek, teknolojik imkânlardan ve okutulan ders kitaplarından faydalanılarak hızlı ve kalıcı bir öğrenme oluşturmak da dersimizin özel amaçlarındandır.

II. Yabancı dil ders programı şunlardır:

•           Selamlaşabilme, kendini tanıtabilme

•           Hatır sorabilme vedalaşabilme

•           Kişisel bilgileri sorabilme ve anlatabilme

•           Ailesini veya başkasını tanıtabilme

•           Okulunu anlatabilme

•           Hobilerinden söz edebilme

•           Nesneler ve zamanlar hakkında bilgi verebilme 

•           Günlük hayatı ve tatili basit cümlelerle anlatabilme ve dili daha üst düzeyde öğrenmeye temel oluşturma hedeflenmiştir.

            Özel Başkent Ortaöğretim Okullarında Yabancı Diller Bölümü Çalışmaları

            1) İngilizce Bölümü olarak öğrencilerimiz ile ilgili ilk hedefimiz yıllardır süregelen “İngilizce konuşmaları anlıyorum ama konuşamıyorum.” ön yargısını yıkmaktır. Bunu yapabilmek için de önceliğimiz öğrencilerimize İngilizcenin bir dünya dili olduğunu, şu anda ve bundan sonraki hayatları boyunca da İngilizceyi birçok alanda kullanmak zorunda olduklarını anlatmaktır. “Bir dil, bir insan demektir.” düşüncesinden yola çıkarak onların bu konudaki özgüvenlerini artırmak için yurt dışına gittiklerinde kendilerini rahatça ifade edebilmelerini sağlamak için oluşturduğumuz “Speaking Club” saatlerinde, yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda rahatça konuşmalarını sağlayacak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

2) Ayrıca öğrencilerin öz güvenini arttırmak amaçlı çok fazla sınırlandırma yapılmadan kendi ilgi alanları olan konularla ilgili araştırma yapmaları sağlanıp bu konuları sınıfta arkadaşlarına sunmaları sağlanır.

            3) Tüm okul bünyesinde tüm branşlarda gerçekleştirilen “Paylaşmaya Değer Fikirler” kapsamında İngilizce bölümü tarafından seçilen öğrencilerle çeşitli çalışmalar yapılıp görsellerle birlikte tüm okula sunum yapılmaktadır.

            4) Tüm okul bünyesinde gerçekleştirilen “Words of the week” kelime öğrenebilme kapsamında İngilizce ve Almanca bölümleri tarafından iki haftada bir hazırlanan kelimelerin okul panosunda sergilenmesi ve öğrencilerin bu kelime kazanımlarını edinmelerine ilişkin çalışmalardır.

          5) Almanca derslerinde öğrencilerin dil becerisini geliştirmek için sınıf içerisinde Almanca şarkılar söylenmesi, diyaloglar oluşturarak drama şeklinde oynanması, kelime bulmaca ve kelimelerle resimlerin eşleştirilmesi gibi çeşitli etkinlikler yapılır. Ayrıca öğrencilere yazı tahtası dağıtılarak bireysel olarak kelimeleri doğru yazabilme, duyduğunu anlayabilme ve cümle oluşturabilme gibi sınıf içi aktiviteler de yapılmaktadır. 

BAŞKENT OKULLARI YABANCI DİL BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİ

               Aşağıdaki soru eksiksiz ve doğru yanıtlanırsa, öğrenciler de kendilerinden beklenenler konusunda bir ön fikir sahibi olabilirler.

            ‘Yabancı Dil Bilmek Nedir?’

            Bir Yabancı dili bilmek, bireyin o dildeki sözcükleri ve dil bilgisi yapılarını bilmesinin yanı sıra, bu sözcük ve yapılardan yararlanarak o dili konuşan kişilerle sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Başka bir deyişle, bir dili bilmek yalnızca o dil hakkında gerekli olan dil bilgisi kurallarını bilmek, yani "dil bilgisel yeti"ye sahip olmak değildir. Aynı zamanda hangi ortamlarda hangi yapı ve sözcüklerin kullanılacağını bilmek demek olan "iletişimsel yeti” ye sahip olmak gerekmektedir. Bunu kazanabilmek için de o dilin kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

            Ders Öncesi Hazırlık:

            Öğrenci dersle ilgili gereçleri önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve kendisine verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmış olmalıdır.

Öğrencinin yanında bulunduracağı materyaller:

  • ●Ders Kitapları
  • ●Ders defterleri
  • ●Kalem, silgi, kalemtıraş vb.

Ders İçi Uygulamalar ve Beklentiler:

            A)  Derste

            Yabancı dil dersleri öğrenci merkezli bilimsel öğrenim süreci doğrultusunda işlendiği için öğrenciden aktif katılım beklenir. Bu yüzden öğrendiklerinizi günlük tekrar yaparak, ödevleriniz tam olarak gelmeniz, hem aktif olmanızı hem de konuya daha hızlı hâkim olmanızı sağlar. Diğer derslerden farklı olarak dil öğreniminde sürekli tekrar yapmanız ve öğrendiklerinizi uygulamaya koymanız şarttır. Bunu yaparken de kendinize güven duymalı ve dili kullanma konusunda tereddüt etmemeli hata yapmaktan çekinmemelisiniz. Öğrenme bir süreç gerektirdiği için, hatalarınızı düzeltecek fırsat ve zamanınız mutlaka olacaktır Aksi takdirde öğrendiğiniz her şeyi çok kısa sürede unutabilirsiniz. Dil öğreniminde mutlaka işitsel ya da görsel bir modele ihtiyaç vardır. Sizler için bu model sınıf içinde öğretmenleriniz olduğu için onları dikkatle takip etmeniz, ayrıntıları kaçırmamanız ve anlamadığınız konuları belirleyerek onlardan yardım almanız gerekmektedir. Akademik temellere dayalı okul dil proje ve etkinliklerinde aktif görev almanızda faydalı olacaktır. Okulumuzdaki İngilizce öğretmenlerimizden ve programımızdan maksimum derecede yararlanmaya çalışınız.

            B) Bireysel Çalışmalarda

Sınıf içerisinde sorumluluklarınızı yerine getirirseniz, bireysel çalışmalarınız da buna paralel olarak öğreniminizi destekler ve kalıcı kılar. Ödevlerinizi ve günlük tekrarlarınızı zamanında  ve düzenli yapmaya gayret edin. Öğrenme sürecinizi eğlenceli hale getirin. Günlük yaşantınızda kullandığınız cümleleri zihninizde öğrendiğiniz dile çevirerek cümleler kurun. Okulda İngilizce dersi dışında da özellikle teneffüslerde ve öğle tatilinde öğrendiğiniz yabancı dili  iletişim yolu olarak seçip arkadaş ve öğretmenlerinizle pratik yapmanız da faydalı olacaktır. Okuma becerinizi geliştirmek için yabancı dergi ve gazeteleri takip etmeye çalışın. Öğrendiğiniz dilde günlük yazmak, okuduğunuz bir kitabın özetini çıkarmak veya seyrettiğiniz bir filmi yorumlayarak yazmak, dilinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Yabancı dille yayın yapan TV kanallarını, tiyatro oyunlarını izlemeniz ve öğrendiğiniz yabancı dilde müzik dinlemeniz de dil gelişiminize katkıda bulunacaktır.

            YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÖDEV VE PERFORMANS POLİTİKASI

            Yabancı Diller Bölümü olarak öğrencilere ödev vermedeki genel  amaçlarımız aşağıdaki şekildedir:

•Öğrencinin verilen bir görevi özenle ve zamanında yerine getirme alışkanlığı kazandırmak

•Öğrencinin plan yapma bilgi ve becerisi geliştirmek

•Öğrencinin gerekli bilgi, araç ve gereci bir araya getirerek bu gereklilikleri amaca uygun olarak kullandırabilmek

•Öğrencilere akademik dürüstlük ilkesini benimsetmek.( Ödev yapılırken faydalanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirtme alışkanlığı kazandırmak.)

•Öğrencinin öğrendiklerini uygulanmasına imkân tanıyarak yaratıcılık ve düşünce gelişimlerine katkı sağlamak

•Öğrencilere konulara değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorma davranışları kazandırmak

•Öğrencileri kendilerine özel öğrenim stratejisi geliştirmeye teşvik ederek, onların öğrenmekten zevk almalarını sağlamak

•Öğrencilere birlikte çalışma davranışı kazandırmak

•Öğrencilerin başarıyı tadarak kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.

            YABANCI DİLLER  BÖLÜMÜ ÖDEV TÜRLERİ

Sınıf Ödevi: Önceki dersten öğretmenin belirlediği konuya bütün sınıf hazırlanıp gelmelidir. Öğrenciler hazırlık derecesine göre takip edilerek bir ödev notu verilir.

Grup Ödevi: Önceden öğretmen tarafından verilmiş olan konunun belirlenmiş olan tarihte  farklı kaynaklardan incelenerek sunumuna dayanır. Öğrenciler yaptıkları bu sunumdan bir ödev notu alırlar.

Bireysel Ödev: Öğrencinin ilgi, yetenek ve motivasyonu doğrultusunda verilen ödevdir. Öğrenci bu hazırlığının karşılığında bir ödev notu alır.

Dönem boyunca öğrenciye verilen ödev notlarının ortalaması bir sözlü notu olarak değerlendirilir.

Proje Ödevi: Ders yılı başında bölüm öğretmenleri tarafından belirlenen konuların öğrencilere ilk üç hafta içinde dağıtılması suretiyle verilen ödevdir. Uygun görülen bu ödevler, okulda veya topluma açık mahallerde sunulabilir. Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır. Ödevler, eser okuma, inceleme, tanıtma, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma, drama ve benzeri teknikler kullanarak hazırlanabilir.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

            YAZILI SINAVLA DEĞERLENDİRME:

•           İngilizce dersi yazılı sınav sayısı her dönem için 9-10-11-12. sınıflarda ikidir.

•           Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve dil bilgisi ile sözcük bilgisi içeriklidir.

•           Ayrıca her dönem 1 adet olmak üzere, listening comprehension(dinlediğini anlama) ve  writing (yazma) becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır.

            PERFORMANS  DEĞERLENDİRME:

               Performans değerlendirme için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Performans tam puanı 100’dür. Performans puanı öğrencilerin eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir. Değerlendirmeler dönemin başından, notların teslim edildiği süreye kadar yapılır. Öğrenciler her dönem için iki performans puanı ile değerlendirilir.
Performans puanı verilirken:

1.         Ders içi tutum

2.         Proje çalışmalarına katılım

3.         Ders içi yapılan küçük sınavlar(quiz)

4.         Ödev kontrolü

5.         Araç gereçlerin tam ve düzenli olması

6.         Akademik aktivitelere fikren ya da fiilen katkıda bulunulması

7.         Tarama sınavları    

8.         Gönüllü yapılan ek çalışmalar dikkate alınır.    

YABANCI DİL BÖLÜMÜ PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRMESİ

            Proje ödevini değerlendirirken verilen ödevin türüne göre aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde  hazırlanan ölçütler kullanılır. Ödevler 100 puan üzerinden değerlendirilir ve dönem notları ortalamasına katılır.

Proje ödevini değerlendirme genel esasları:

1-Verilen konuyu işleyiş biçimi, ödevin doğruluğu ve özgün düşüncelerle açıklanması: (30 p.)

2- Konusunu İngilizce yazım kurallarına ve dersin yapısına uygun olarak yazmak : (20 p.)

3- Kullandığı kaynaklar, kişisel araştırma ve ders öğretmeniyle bilgi alışverişi, sunum: (20 p.)

4- Kendisini geliştirme çabası, planlı çalışması ,ve sorumluluğunu yerine getirmesi :(10 p.)

5- Ödevin planlanması, uygulanması ve zamanında teslimi:(10 p.)

6- Ödevin hazırlanmasında gösterilen düzen ve itina:(10 p.)

 Toplamda 100 puandır.

Uzaktan Eğitim Süreci

Yabancı Diller Bölümü olarak “Uzaktan Eğitim “sürecinde de hem İngilizce hem de Almanca derslerimize yoğun şekilde devam edilmektedir. Başkent Akademik Eğitim Kanalı’nda öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve bütün dil bilgisi konularını içeren videolar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu videoları izleyerek istedikleri zaman istedikleri konulardaki eksiklerini tamamlayabilmektedirler. Zorunlu haller ve ihtiyaç durumuna göre çevrim içi derslerimiz yeni eğitim-öğretim müfredatı takip edilerek yapılmaktadır. Bütün teknolojik imkanlardan faydalanılarak daha çok öğrencilerimizin aktif olacağı dört beceri (Reading ,Listening, Writing, Speaking) alanlarında uzaktan eğitim şeklinde de olsa kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Ders kitaplarımızın var olan akıllı tahta programları sayesinde  ders esnasında kitap sayfaları kendilerinin de görebileceği şekilde ekranda kendileriyle paylaşılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz sınıf ortamındaymış gibi anlatılan  konuya,yapılan aktivitelere odaklanabilmektedirler. Düzenli olarak K12net sistemi ile ödevler verilmekte, bu ödevlerin takibi ve öğrencilere dönüşleri yapılmaktadır. 

 

PAYLAŞ:
X