SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Müzik

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Nedir?

Müzik için birçok tanım yapılabilir. Genel bir deyişle müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır. Müzik sözcüğü, eski Grek dilinden gelmektedir. Müzik bir sanat dalı olduğu kadar aynı zamanda  bilimdir. Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış; günümüzdeki modern halini alana kadar uzun bir süreçten geçmiştir.

MÜZİK DERSİNİN AMAÇLARI

Müzik dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler. Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verilip, sözlerin anlamı ve ezginin ritmi üzerinde durularak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen gösterilmelidir. Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılmaları özendirilir.

Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin alanıdır. Ayrıca yetersizliği olan çocuklarla iletişim kurmada yararlanılacak en etkili yollardan biridir.

Müzik, diğer insanların yaşamında olduğu kadar ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların yaşamında da önemlidir. Çocukların bireysel farklılıklarına göre düzenlemelerin yer aldığı bir müzik eğitimi, onların bu alanda yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar.

Müzik dersinde bireysel ve gelişim özelliklerine dikkat edilerek plânlama yapılmasına ve her çocuğun performansı doğrultusunda gelişimine uygun olanaklar sağlanmasına çalışılmalıdır.

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara verilecek müzik eğitimiyle göz kontağı kurma, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesin kaynağını bulma, vücudunu tanıma, basit ritim tutma, basit müzikli oyunlar oynama, yeni sözcükler kazanma, müzik aletlerini öğrenme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ritim tutma çocukların yaşantısında çok önemlidir çünkü çocuk müziği sessizce oturup dinlemez, hareket etmek ister. Ritim ve müzikli hareketler çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımcı olur. Çocuğun bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar. Müzik eğitiminde ritim ve ses çalışmalarına, doğadaki sesleri ve müziği dinleme, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı dramatize etme gibi etkinliklere yer verilmelidir.

Yürüme, koşma ve sıçrama doğal ritimlerdir. Taklit edilen ritimler ise çocuğun hayal gücünü kullanarak yaptığı hareketlerdir. Çocuk vücudunun çeşitli kısımlarını kullanarak da -el çırpma, ayağını yere vurma vb.- ritim tutabilir. Hızlı, yavaş, yüksek, alçak sesler kavramlarla ilişkilendirilerek öğretilebilir. Hızlı bir tempo için atın koşması, yavaş bir tempo için kaplumbağanın yürüyüşü, yüksek bir ses için gök gürültüsü, alçak bir ses için fısıltı kullanılabilir.

Ritim aletleri müzik çalışmalarında önemli yer tutar. Bu aletler şarkı ve ront öğretimi sırasında kullanılabilir. Şarkılar önce grupla birlikte söyletilmeli ve bütün çocukların katılımı sağlanmalıdır. Çocukların bireysel olarak şarkı söylemesi sonraya bırakılmalıdır. Şarkı söyleme sırasında şarkıya uygun yürüyüşler ve tempo tutmalar ritim duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

Müzik, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılabilir.

MÜZİK BÖLÜMÜ AKTİVİTELERİ

 1. Bireysel esntürman çalışmaları (Uygulamada öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.)
 2. Ritim kulübü
 3. Koro çalışmaları
 4. Klasik müzik çalışması
 5. Şan eğitimi
 6. Müzik teorisi (derste)
 7. Klasik müzik dönemleri (derste)
 8. İstiklâl Marşı’mızı etkili ve doğru söyleme ile ilgili bireysel çalışmalar
 9. Lobi Konserleri
 10. Üflemeli (Nefesli) çalgı orkestra

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

 • Puan –Derece: 85,00-100
 • Pekiyi: 70,00-84,99
 • İyi: 60,00-69,99
 • Orta: 50,00-59,99
 • Geçer: 0-49,99 Geçmez

 

PAYLAŞ:
X