SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Sosyal Etkinlikler

 SOSYAL ETKİNLİKLER

            Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır.

•         Kulüp öğretmeni kulübüyle ilgili tanıtım etkinliğinde bulunabilir.

•         Kulüplerdeki öğrenci sayısının dengeli olması esastır.

•         Bir kulüpte en az on, en fazla yirmi dört öğrenci bulunur.

•     Öğrencilerin birden fazla kulüp tercih etmeleri gerekmektedir. İlk tercihine yerleşemeyen öğrenciler tercih sırasına göre diğer tercihlerine yerleştirilir.

•         Kulüp seçiminde öğrenci tercihi önemlidir.

•         2022-2023 öğretim yılında kulüpler çizelgedeki gibidir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

1.        Jimnastik kulübü

2.        Modern dans kulübü

3.        Futbol kulübü

4.        Eğitsel oyunlar kulübü

5.        Basketbol kulübü

6.        Masa tenisi kulübü

7.        Voleybol kulübü

8.        Step Aerobik kulübü

9.        Müzik (Ritim) kulübü

10.      Müzik (Keman) kulübü

11.      Müzik (Ukulele) kulübü

12.      Fotoğrafçılık kulübü

13.      Küçük ressamlar kulübü

14.      Hayal et ve tasarla kulübü

15.      Üç boyutlu düşünme ve tasarım kulübü

16.      Karikatür ve İllüstrasyon kulübü

17.      Kodlama kulübü   

18.      Robotik kodlama kulübü

19.      Satranç kulübü

20.      Bilim kulübü

21.      İngilizce kulübü

22.      Yaratıcı yazarlık kulübü

RİTİM KULÜBÜ

Ritim günlük hareketlerin çoğunda var olan bir olgudur. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin ritim çalgılarını aktif kullanmasını ve ritim duygusunu geliştirmektir. Ritim duygusu gelişen öğrenciler, çeşitli müzik aletlerini daha kolay öğrenme becerisi kazanır. Kulüp çalışmaları, okul içi etkinliklerde sahnelenir.

KEMAN KULÜBÜ

Keman Kulübünde öğrencilerimiz; akort etme, keman seslerini tanıma ve nota bilgisi eğitimi alırlar. Kulübümüzde her öğrencinin,  kendi fiziksel yapısına uygun olarak kemanları belirlenir. Hem bireysel hem de toplu çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin hızlı, doğru ve uyum içinde ilerlemeleri sağlanır. Kulüp öğrencilerimiz, hedeflenen seviyeye ulaştıklarında okul orkestramızda yerlerini alırlar ve tüm konserlere dahil olurlar.

UKULELE KULÜBÜ

Telli çalgılar ailesinin bir üyesi olan ukulele, boyutu ve ses tınısı ile ilkokul çağında rahatlıkla çalınan bir müzik aletidir. Öğrenciler kulüp çalışmasında; tellerin isimlerini, çalgıyı akort edebilmeyi, akor çalmayı ve çeşitli şarkılar çalmayı öğrenirler. Kulübümüzün amacı;  öğrencilerin, ukulele ile istedikleri şarkıları çalabilecek seviyeye gelmesidir. Yapılan çalışmalar, sene içerisinde düzenlenen etkinliklerde sahnelenir.

MODERN DANS

Kulübümüzün amacı; dans ve doğaçlama yöntemi ile öğrencilerin hareket ve ritim duygusunu geliştirmektir. Aynı zamanda esnek, dayanıklı, sağlıklı bir bedene sahip olmaları amaçlanır. Kulüp çalışmaları, planlanan okul içi etkinliklerde sahnelenir.

MASA TENİSİ

Masa tenisi, tüm oyun boyunca dikkat kesilmeyi ve isabetli atışlar yapmayı gerektiren bir oyundur. Kulübümüzün amacı; öğrencilerin el-göz koordinasyonunu ve hızlı düşünme yeteneğini geliştirmektir. Okul içi turnuvalarla müsabaka kültürü kazanan öğrencilerimiz, okullar arası masa tenisi yarışmalarına katılım sağlarlar.

JİMNASTİK KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı; jimnastik temel hareketlerinin öğretilmesidir. Aynı zamanda öğrencilerin vücut esnekliğini ve koordinasyonunu geliştirip kuvvet kazanmasıdır. Öğrencilerimiz, yapılan çalışmalar sonucunda dayanıklı ve sağlıklı bir bedene sahip olurlar.  Kazandıkları becerileri bir üst seviyeye çıkaran öğrenciler, okullar arası jimnastik yarışmalarının tüm kategorilerine katılım sağlarlar.

STEP AEROBİK KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı; step tahtasının, öğretilen hareket kombinasyonu ile müziğe uygun ritimde kullanılmasıdır. Aynı zamanda öğrencilerimizin; grup halinde hareket etme, esneklik ve konsantrasyon geliştirip kuvvet kazanmasıdır. Kulüp öğrencileri, yapılan çalışmalar ile step aerobik okul takımının alt yapısına hazırlanır.

EĞİTSEL OYUNLAR

Eğitsel oyun, strateji geliştirme yollarından birisidir. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimize strateji geliştirme deneyimi kazandırmak, geleneksel oyunları öğretmek, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmektir. Okul içi turnuvalarla müsabaka kültürü kazanan öğrencilerimiz, okullar arası turnuvaların tüm kategorilerine katılım sağlarlar.

FUTBOL KULÜBÜ

Futbol, takım halinde oynanan spor dallarından biridir. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin birlikte hareket edebilme, grup içi iletişimi güçlendirme, dayanışma ve  mücadele etme duygularını geliştirmektir. Okul içinde düzenlenen sınıflar arası turnuvalar ile öğrencilere müsabaka kültürü kazandırılır.

BASKETBOL KULÜBÜ

Basketbol, takım halinde oynanan spor dallarından biridir. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin birlikte hareket etme, grup içi iletişimini güçlendirme, paylaşmayı öğrenme, dayanışma ve  mücadele etme duygularını geliştirmektir. Okul içi turnuvalarla müsabaka kültürü kazanan öğrencilerimiz, okullar arası turnuvaların tüm kategorilerine katılım sağlarlar.

KÜÇÜK RESSAMLAR 

Resim, öğrencilerimizin kendilerini rahat ifade etmelerini ve iç dünyalarını yansıtmalarını sağlayan bir sanattır. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin sanata olan ilgisini arttırmaya yönelik etkinliklerde bulunarak, bu etkinliklerin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Kulübümüz birinci ve ikinci sınıf seviyeleri için uygundur. Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli alanlarda sergilenir.

HAYAL ET TASARLA

Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin çeşitli konularla ilgili doğru çizgi, biçim, şekil, form, renkleri kullanmalarını ve hayal güçlerinden yararlanarak özgün çalışmalar üretmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, el becerilerinin geliştirildiği temel sanat ögelerinin kullanıldığı çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar yıl boyunca çeşitli alanlarda sergilenir. İlerleyen sınıf seviyelerinde öğrencilerimiz, Üç Boyutlu Tasarım ve Karikatür kulüplerine yönlendirilir.

3 BOYUTLU DÜŞÜNME VE TASARIM

Üç Boyutlu Düşünme Sanatında, belli bir yükseklik, genişlik ve derinliğe sahip eserler üretilir. Kulübümüzün amacı;  öğrencilerin üç boyutlu düşünebilme, hafıza, muhakeme, dikkat, analiz, sentez, çözümleme, görsel ve sayısal zeka becerilerini geliştirmektir.

KARİKATÜR VE İLLÜSTRASYON

Karikatür,  insan ve toplum ile ilgili olan her olayı konu alarak, abartılı bir şekilde veren güldürücü ve düşündürücü çizimlerdir. İllüstrasyon ise bir başlık, slogan veya herhangi bir metni, yorumlayan ve biçimlendiren görsel bir unsurdur. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimize bu iki sanat dalı arasındaki farkları kavramalarını sağlatmaktır. Öğrencilerimiz, grafik tabanlı çizimleri, el çizimlerine dönüştürerek farklı ürünler ortaya çıkarırlar.

KODLAMA KULÜBÜ

Temel kodlama çalışmaları, öğrencilerin birçok beceriyi erken yaşta geliştirmelerini sağlar. Kulübümüzün amacı; bilgisayar okuryazarlığını, algoritmik düşünce becerisini geliştirmek ve kodlamanın temellerini oluşturmaktır. Derslerimizde bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ve oyunları ile algoritma kavramının temelleri atılır. Temelleri atılan algoritma oluşturma becerisi, blok tabanlı kodlama programlarını kullanarak geliştirilir.

ROBOTİK KODLAMA KULÜBÜ

Temel kodlama becerisi geliştiren öğrenciler, 2. 3.ve 4.sınıfa geldiklerinde robotik kodlama eğitimi alır. Robotik kodlama kulübünün amacı; gelişen algoritmik düşünce becerisini aktif kullanarak proje ve yazılımlar üretmektir. Projelerimizi tasarlamak için yaş grubuna uygun blok tabanlı programlar kullanılmaktadır. 2. ve 3. Sınıflarda programlama üzerine yazılım projeleri geliştirilir. 4. Sınıflarda ise hazırlanan yazılımlar arduino projeleri ile fiziksel ortamda hayat bulur.

VOLEYBOL KULÜBÜ

Voleybol, takım halinde oynanan spor dallarından biridir. Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin birlikte hareket etme, grup içi iletişimini güçlendirme, paylaşmayı öğrenme, dayanışma ve  mücadele etme duygularını geliştirmektir. Okul içi turnuvalarla müsabaka kültürü kazanan öğrencilerimiz, okullar arası turnuvaların tüm kategorilerine katılım sağlarlar.

SATRANÇ

Satranç, bir oyun olmasının ötesinde bir zihin sporudur. Kulübümüzün amacı;  öğrencilerimizin, öğrenme sürecinde ve sonrasında rahatlıkla satranç oynayabilmelerini sağlamaktır.

BİLİM KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı; öğrencilerin bilime olan istek ve kabiliyetlerini geliştirerek bilimin günlük hayatımızla olan bağlantısına dikkat çekmektir. Bilim Kulübü’nü seçen öğrencilerle bu amaçlar doğrultusunda eğlenceli deney ve etkinlikler yapılmaktadır. Yapılan deney ve etkinlikler sonucunda öğrencilerin günlük hayatla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurması beklenir.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Fotoğraf sanatı ile öğrenciler, çevresine ve doğaya farklı bakış açısı ile yaklaşmayı öğrenir.  Kulübümüzün amacı; öğrencilerin fotoğrafçılık sanatına ilgisini arttırmak, ayrıntıları keşfetmelerini sağlamaktır. 

 

PAYLAŞ:
X