SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Eğitim Modeli

EĞİTİM MODELİMİZ

Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim programı kitapçığında yer alan “Okul Öncesi Eğitim Modeli” ve eğitimle ilgili dünya genelinde geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımların ışığında hazırlanmış eğitim programı uygulanmaktadır.

Yapılan tüm akademik ve sosyal çalışmalar, disiplinler arası ilişkilerden yararlanılarak planlanır. Hazırladığımız programda amacımız öğrencilerimizi sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmek; proje temelli iş birliği içinde çalışmalar hazırlamalarını sağlamak, yaratıcı yönlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda, ilgili konularla örtüşen çeşitli yöntem, teknik ve uygulamalardan yararlanılmaktadır.EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALAR

DÜŞÜNME BECERİLERİ
Sosyal ve kültürel olarak değişen dünya, farklı yaşam becerilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum beraberinde yeni çözüm yollarının üretilmesini gerektirmiştir. Öğrencilerimize olası “problem durumları” uygulamalı etkinliklerle gösterilir. Çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu etkinlikler; etkin karar verme, neden sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini geliştirmelerini sağlar.DEĞERLER EĞİTİMİ
Eğitim ailede başlayarak okulda devam eden bir süreçtir. Öğrencilerimiz sevgi, saygı ve hoşgörü değerlerini bilerek büyümeli; doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, dürüstlük, adalet, onurlu olma gibi değerleri özümseyerek gelişimlerini tamamlamalıdır.

Eğitim programımız, oyun oynama, şarkı söyleme, öykü anlatımı, resimleme ve sohbet çalışmaları gibi etkinliklerle gerçekleştirilir. Amacımız öğrencilerimizin akademik gelişimlerini tamamlarken; temel değerleri tanımalarını ve soyut olan bu kavramları anlamlı deyimler ile somutlaştırarak, farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.
MUTFAK AKADEMİSİ
Mutfak akademisi çalışmalarımızda miktar algılama, dikkat, koordinasyon, kendini ifade etme, ürün ortaya koyma ve günlük yaşam becerilerini geliştirme hedefleri doğrultusunda, iş birliği ve ekip çalışmaları yapılır. Bu doğrultuda yapılan etkinlikler sonucunda, öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeleri ve hazır gıdalardan uzaklaşmaları sağlanır.TARIM VE DOĞA AKADEMİSİ
Tarım ve doğa akademisi çalışmalarımızda; küçük canlılar gözlemlenir ve öğrencilerimiz kendi bitkilerini yetiştirirken toprağı tanır. Bilimsel düşünme basamakları öğrenilirken; merak eden, araştıran, sorgulayan, neden sonuç ilişkisi kuran ve bu becerileri günlük hayatta kullanan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenir. Bu süreçte doğa sevgisi kazanımı sağlanırken, üretim becerileri de geliştirilir.PENTALİTHA METAMATİK OYUNLARI
Pentalitha matematik oyunları; öğrencilerin matematiğe, bilime ve öğrenmeye olan ilgilerini arttırmayı hedefler. Bu doğrultuda; oyunlarda kazandıkları analiz ve problem çözme becerileri ile yaratıcılıkları gelişir. Materyaller ile geliştirilen oyunlar, soyut matematiksel kavramların somutlaştırılmasını sağlar.PAYLAŞ:
X