Çar10172018

Last updateCts, 13 Eki 2018 8am

TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIĞI

Televizyon, günlük hayatımızda vazgeçilmez bir alışkanlık haline dönüşmeye başladı. Aileler, işlerinden arta kalan zamanı büyük çoğunlukla televizyon başında geçiriyorlar. Televizyon  izleme alışkanlığı neredeyse bir bağımlılık, esaret halini alıyor. Televizyon karşısında çok fazla zaman geçirmek çocukların zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.

Televizyonun aile içinde bu denli etkili olmasının gelecek nesilleri nasıl etkileyeceği üzerine çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Aile içi sorunların artmasında televizyonun etkisinin olup olmadığını araştıran çalışmalar yürütülüyor. Hatta Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasında televizyonun etkili olduğuna dair ciddi bulgular var. Öyle görünüyor ki yakında sigara bağımlılığı gibi televizyon bağımlılığı da psikiyatri kitaplarına girecek. Televizyonu aşırı derecede izlemek kişinin yoğunlaşma becerisini bozmakta, beyni tembelleştirmekte ve kişiyi pasif hale getirmektedir çünkü televizyon beyni yormadan bilgi verir. Hâlbuki beyni en çok geliştiren şey konuşmak ya da dinlemek değil, düşünmektir, yorum yapmaktır. Televizyon işte bu becerileri azaltmaktadır. Araştırmalar, insanların çoğunun günde ortalama  3,4 saati televizyona ayırdığını ama aslında bunun yaş grubuna göre değişse de 1,2 saati geçmemesi gerektiğini göstermektedir. Günde 1,2 saatten fazla televizyon izleyenlerde bazı sorunlar ortaya çıktığı gözlenmiştir. Televizyon kişilerde zihinsel tembellik yapar. Beynin yorumlama ve düşünme ilgili kısımlarının gelişmesini engeller. Kişinin yorum yapma, analitik düşünme, sentez yapma, zihinsel beceri yönüyle öğrenme gücünü azaltır. Bireysel yaratıcılığı köreltir. Bu durum, çocuklarda daha belirgin bir biçimde gözlemlenmektedir.

Televizyonun bir diğer olumsuz etkisi ise aile içi iletişime ve etkileşime zarar vermesi yönünde olmaktadır. Bu durum ailedeki sevgi, saygı ve güven bağını zayıflatmakta ve aile içinde psikolojik bir duvar örmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda çocuklarınızla televizyon hakkında gerekli konuşmaları yapmalı, çocuklarımıza doğru televizyon izleme alışkanlığını kazandırabilmek için öncelikle biz aileler doğru televizyon izleme alışkanlığı edinmeliyiz. Daha sonra onlara model olmalıyız.