Cum09212018

Last updatePzt, 17 Eyl 2018 4pm

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
(İngilizce-Almanca-İspanyolca)

İngilizce Eğitimi

İngilizcenin geleceğe köprü oluşturmasını sağlamak, değişen dünya ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin, günlük yaşamlarında İngilizceyi rahatlıkla anlar, konuşur, okur, yazar hale gelebilmelerini, akademik ve sosyal yaşamda ihtiyaç duydukları ileri İngilizce bilgisini kazanmalarını sağlamak üzere çalışmaktayız.

Yabancı Dil öğretim programımız, “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR)  (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı)  esas alınarak yapılandırılmıştır. Bu program çerçevesinde tüm Avrupa ülkelerinde A1,A2,B1,B2,C1,C2 seviyeleri oluşturulmuştur ve bu seviyelerdeki dil becerilerinin kriterleri belirlenmiştir. Okulumuza 5.sınıftan başlayan öğrencilerimizin 8.sınıf sonunda B1 seviyesinde olmaları hedeflenmektedir.

Tüm sınıflarımızda alanında deneyimli, Türk İngilizce öğretmenleri ve anadili İngilizce olan, öğretmenlik belgesine sahip Native speakerlar ile ders verilir.

5.sınıflarda haftada 9 saat, 6.7.sınıflarda 8 saat, 8.sınıfta 7 saat ders yapılır.

 İNGİLİZCE DERSİ KAPSAMINDA YAPILANLAR

Eğitimin her alanında olduğu gibi, etkili yabancı dil öğretiminde de doğal öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, doğru ve etkili öğretim materyallerinin kullanılması oldukça önemli ve gereklidir.  Bu amaçla öğrencilerimizin, öğrendikleri temel kavramları gündelik yaşamlarında kullanabilmelerine  fırsat sağlayan öğrenme ortamları yaratılır.

  Yapılan etkinliklerden bazıları;

 • Arts&Craft etkinlikleri
 • Yurtdışı müzikal gösterimi
 • Handwriting yarışması
 • Ouiz show
 • Speaking club
 • Big Read yarışması

 

 • İnteraktif yayınlar, öğrencilerin dört dil becerisi geliştirmek amacıyla destek materyal olarak kullanılır.
 • Öğrencilerimiz, Uluslar arası platformda da performanslarını göstermeleri ve deneyim kazanmaları için Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanır .
 • Öğretim yöntem ve teknikleri sürekli takip edilerek, öğrenmeyi kolaylaştıran, aktivite bazlı öğretim metotları kullanılır.

2.Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil bilmek, günümüzdeki en önemli yetkinliklerin başında gelir. Artık, küreselleşen dünyanın ortak dili sayılan İngilizce’ nin yanı sıra 2. yabancı dile de ihtiyaç vardır.

Bu nedenle okulumuzda 5’inci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca, seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

2. yabancı dil derslerimiz Avrupa Dil Standartlarına uygun olarak işlenmektedir. Derslerde konuşma ve diyalog çalışmalarına, konuşma becerilerini geliştirici oyunlara ve doğru bir telaffuz için telaffuz çalışmalarına sık yer verilmektedir. Konuşma çalışmalarının yanı sıra okuma, yazma ve dinleme etkinlikleri de her ders yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz hem seçtikleri dili hem de bu dile ait kültürü öğrenme şansına sahiptirler. Böylece “ Bir Dil, Bir İnsan” felsefesinden yola çıkarak kültürler arası etkileşime katkı sağlayan öğrenme ortamları oluşturulmuş olur.   

2.Yabancı Dil Dersinde öğrencilerimizin;

 • Selamlaşabilme, kendini tanıtabilme
 • Hatır sorabilme, vedalaşabilme
 • Kişisel bilgileri sorabilme ve anlatabilme
 • Ailesini veya başkasını tanıtabilme
 • Okulunu anlatabilme
 • Hobilerinden söz edebilme
 • Nesneler ve zamanlar hakkında bilgi verebilme
 • Günlük hayatını basit cümlelerle anlatabilmesi  ve dili daha üst düzeyde öğrenmeye temel oluşturması hedeflenmiştir.

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan kur sınavıyla öğrencilerin düzeyi ölçülür. Yerleştikleri kurda, yıl boyunca planlanan programa göre eğitim alırlar.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ile MEB müfredatında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 100 puan üzerinden değerlendirilen en az 3 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin okuma, yazma, dinleme becerilerinin gelişimleri izlenir. Konuşma becerileri ise,

İngilizcenizi geliştirmek için;

Yeni öğrendiğiniz kelimeleri yazmak için bir defteriniz olsun.

Yabancı kaynaklı hikâye kitapları okuyun. Bilmediğiniz kelimelerin altını çizin, defterinize yazın ve sözlükten öğrenerek cümle içinde kullanmaya çalışın.

Okulda veya dışarıda yeni kelimelerle karşılaştığınızda, kelimelerin anlamlarını not edin. Mümkün olduğunda İngilizce-İngilizce sözlük kullanmaya gayret gösterin. 

Yabancı şarkılar dinleyin. Şarkı sözlerini internetten bularak sanatçıyla beraber şarkı söyleyin. Bilmediğiniz kelimeleri sözlükten araştırıp not edin.

Konuşmaktan çekinmeyin.

Gündelik hayatınızda dili sürekli kullanın. Yabancı dilde film izleyin, İngilizce kitaplarınız olsun, arkadaşlarınızla İngilizce konuşun. Yabancı dil öğrenmek hayat tarzınız olsun.

Öğrendiklerinizi tekrar edin.