Cum09212018

Last updatePzt, 17 Eyl 2018 4pm

Fen ve Teknoloji Dersi

Fen, sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur.  Bu doğrultuda, fen okuryazarı olarak öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş,bilimi ve aklı rehber edinmiş, hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Fen ve Teknoloji dersleri “DUYDUM UNUTTUM, GÖRDÜM HATIRLADIM, YAPTIM ÖĞRENDİM” ilkesinden hareketle, yaparak-yaşayarak öğrenme tekniği esas alınarak işlenmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER:

Kulüp çalışmaları: Her hafta sonu gönüllüğün esas olduğu, fen kulübü etkinliklerimizle, öğrencilerimizi fen bilimlerine olan ilgisi eğlenceli bir ortamda arttırılır. Fen kulübünün yanı sıra ROBOTİK ve MODEL UÇAK kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kulüp çalışmaları ile günlük hayatta karşılaştıkları olayların bilimsel dayanağını laboratuar çalışmalarıyla öğrenirken, grup çalışmaları sayesinde paylaşım, sorumluluk alma, kritik düşünme ve problem çözme gibi zihinsel ve sosyal becerileri gelişir.

Laboratuar çalışmaları:      Fen ve Teknoloji dersinde öğrenme ortamı düzenlenirken özellikle laboratuvarda gruplarla çalışmak etkin bir öğretim stratejisi olarak kullanılır. Bu öğretim programında, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının sosyal boyutuna uygun olduğu için işbirlikçi öğrenme stratejilerini gerektiği ölçüde kullanılır.

Ders Gezileri: Öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek için her yıl okul gezileri düzenlenir. İzmir Uzay Kampı, ODTÜ Bilim Merkezi , fabrika gezileri ve Eko Tepe gezileri yapılmıştır.

Bilim Fuarı: Geleneksel olarak düzenlediğimiz bilim fuarımızda sunduğumuz bilimsel proje çalışmaları öğrencilerimizin hem dikkatini çekmekte hem de eğlenerek Fen Bilimlerine karşı yaklaşımlarını olumlu yönde geliştirmektedir.Şenliğin amacı öğrencilerde Fen Bilimlerine karşı merak ve heves uyandırmak; teorik bilgiyi, bilimsel buluşa dönüştürme deneyimini yaşamalarını sağlamaktır.

Proje Ödevleri Sergisi: Araştırma, yorumlama, kendini ifade edebilme, becerilerini ön plana çıkaran proje-performans ödevleri bilim fuarı kapsamında sergilenir.

Katıldığımız Proje Yarışmalar: Öğrencilerimiz her yıl Tübitak MEB tarafından düzenlenen “ Bu Benim Eserim” bilim projeleri yarışmalarına katılarak elde ettikleri derecelerle başarı grafiğinin en üstünde yer almaktadırlar. (2010-2011) Yılında katıldıkları Fen Bilimleri projesi ile Türkiye Birincisi olmuşlardır).Bunun yanı sıra “Şimdi Düşünme Zamanı”  ve “Samsung Geleceğin Mucitleri” adlı yarışmalarına da katılmaktayız.

 

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.

Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 3 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir.  Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Fen laboratuarı çalışmaları, ders ve etkinliklere katılım notu olarak da değerlendirilebilir. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.