Cum09212018

Last updatePzt, 17 Eyl 2018 4pm

 

İLKOKULDA  PDR:

Okulumuzda gerçekleştirilen PDR hizmetlerinde gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmektedir. Bununla birlikte rehberlik hizmetlerimiz, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu, önleyici ve krize müdahale hizmetlerini de içermektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, çocuğun yaşam alanındaki tüm bireylerle iş birliği ve etkileşim içinde sunulur.

Amacımız, Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerimiz; öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

 

Birimimizce;

 • Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
 • Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
 • İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
 • Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine göre test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik durumu izlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.
 • Sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri ile iş birliği yapılır.
 • Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
 • Okula Uyum Çalışmaları, Özgüven Gelişimi, Sorun Çözebilme, Etkili İletişim, Davranış Eğitimi, Sosyal Becerilerini Geliştirme, Ödev ve Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme, Sınav Kaygısı ile Baş Edebilme konularında çalışmalar yapılır.
 • Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.
   

PDR ;

 • Her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.
 • Öğrenciyle yapılan tek yönlü bir iletişim değildir.
 • Öğrenciye “acıma” temeline dayalı değildir.
 • Öğrencinin sadece duygusal yanıyla ilgilenen bir hizmet değildir.
 • Akademik bir öğrenme konusu, bir ders değildir.
 • Ceza veren, yargılayan bir birim değildir.