Sal10162018

Last updateCts, 13 Eki 2018 8am

Kurallar

  • ilkokul kütüphanemiz, Özel Başkent Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve personelinin okuma ve kitap ödünç alma ihtiyaçlarını karşılar. Öğrencilere ödev materyallerinin temini konusunda hizmet verilir.

  • Her yıl eğitim öğretim yılı başında öğrencilere kütüphane oryantasyonu  verilir.

  • İlkokulda kütüphane kullanımı için okuma saatleri kütüphane sorumlusu ve sınıf öğretmenleri işbirliği ile hazırlanarak “Kütüphane Ders Saatleri Çizelgesinde” belirtilen zaman diliminde okuma dersi yapılması sağlanır. Bu program gerektiğinde yıl içinde güncellenir.

  • Kütüphane görevlisi, ödünç kitap verme ve iade işlemini kütüphane hizmetleri talimatına uygun şekilde yürütür.

  • Kütüphaneye; çanta, yiyecek, içecek ile girilmez. 

  • Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz, koşulmaz.

  • Kütüphane materyallerinin yeri değiştirilemez, kütüphane içinde başka bir yere konulamaz, kullandıktan sonra masa üzerine bırakılır. 

  • Kitap Kurdu adayları listesi kütüphane görevlisi tarafından doldurulur.

  • Kütüphaneden ansiklopedi, sözlük gibi başvuru kaynakları ödünç verilmez, kütüphane içerisinde kullanılması sağlanır.

  • Ödünç verilen kitabın teslim tarihi okuyucuya bildirilir. Okuyucunun ödünç aldığı kitabı iade tarihinde teslim etmesi gerekir. Aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen okuyucu uyarılarak kitabın iadesi sağlanır. Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi durumlarda, ödünç verilen kitabın aynısını bulamaz ise herhangi başka bir kitabı temin etmesi istenir.