Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

4. Sınıflar Türkçe Dersi

FELSEFEMİZ

Ulu Önder ATATÜRK; “Toplumların gerçek hedefe, mutluluğa erişebilmesi için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri ulusun hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.” demiştir. Gerçek zaferin kültür ordusu ile kazanılacağını belirtmiştir.

Bir milletin kültürü, dilinin zenginliğine bağlıdır. M. Kemal de bu felsefe ile çeşitli kültür kurumları kurmuştur. Bizler de aynı felsefeyi benimsiyor, Türk dilimizi doğru kullanmak, zenginleştirmek, çağdaşlaştırmak için çalışıyoruz.

İletişimin temel öğesinin “dil”  olduğu unutulmamalıdır. Özel Başkent İlkokulu, yalnızca Türkçe dersinde değil, diğer tüm derslerde de Türkçenin üzerinde önemle durmaktadır. Türkçe dersinde başarılı olan bir öğrenci; hem öğrenim hayatında, hem günlük yaşamında, hem de ilerideki iş yaşamında her zaman başarılı olacağı inancıyla çalışmalarını planlamakta ve yürütmektedir.

HEDEFLERİMİZ

Bir dili “biliyorum” diyebilmek ve “öğretebilmek” için öncelikle o dilin temel beceri alanına hâkim olmak gerekir. Bunlar; “okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır.”

Temel becerileri kazandırmak için MEB tarafından belirlenen müfredat programı kapsamında öğretim etkinliklerini düzenleyen ve geliştiren, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerini uygulayan, zümre öğretmenlerimiz; aynı zamanda teknolojinin getirdiği yenilikleri sınıf ortamına aktararak öğrencilerimize;

* Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek, sürekliliği için çalışma bilincini geliştirmelerini sağlamak,                                                                                                 

* Türk dilini sevdirmek ve Türkçeyi süreç içinde özenle kullanmaya yönlendirmek,        

* Okuma alışkanlığını yaşam biçimleri haline getirmeleri için her türlü desteği sağlamak,   

* Yaşamlarının her alanında doğru düşünme ve ifade edebilme becerilerini geliştirmek,

* Okuduklarını, dinlediklerini, izlediklerini tam ve doğru anlama becerisi kazandırmak,      

* Türk dilinin gücünü kavramaları için sözcük dağarcıklarını geliştirmelerini sağlamak,    

* Bilimsel ve eleştirel, yaratıcı düşünme yollarını kazanmalarında Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek temel hedefleriyle çalışmaktadır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Türkçe dersinin genel amacı; “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu genel amaç doğrultusunda öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz;

* Dersin hedefleri güncel konularla bütünleştirilerek; okuduklarını anlama, anladıklarını ifade edebilme, resimler hakkında konuşma, izleme ve dinleme, izlediklerine ve dinlediklerine yönelik sorulara yanıt verebilme, drama ve rol yapma çalışmaları ile öğrenciye sunulmaktadır.   

* Okul kütüphanesinde okuma çalışmaları sürdürülür.

* Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla Türkçe ders saatleri interaktif çalışmalarla sürdürülür. LMS üzerinden araştırma yapma becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik görevlendirmeler yapılır. 

* Öğrenciler arasında işbirliği yapmak ve paylaşımı artırmak edindikleri bilgileri kullanarak özgün çalışmalar ortaya koymalarını sağlamak amacıyla sınıf içerinde grup çalışmaları yapılır.

* Sınıfta “demokratik eğitim” ilkesi Türkçe dersinde hayata geçirilir. Konuşma ve dinleme, düşüncelere katılma ya da eleştirme, hoşgörülü olma alışkanlıkları kazandırılmaktadır.

* Kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek ve ifade etmelerine olanak sağlamak için şiir ve öykü yazma çalışmaları, münazaralar, drama çalışmaları, pano hazırlama çalışmaları, proje ve performans görev sunumları yapılır. Okul içinde ve dışında yarışmalara katılmaları konusunda desteklenir ve katılımları sağlanır. Gerekli ödüllendirmeler de yapılır. Okul dışı gezilerimizle de öğrendiklerini görme ve uygulama fırsatları sunulur.

* Yaş düzeyleri, ilgi ve istekleri doğrultusunda sınıf kitaplığı oluşturulur. Bu şekilde öğrencilerin kitap okumaya alışkanlığı kazanmaları sağlanmaktadır. Çok okuyan öğrenciler kitap okuma sertifikalarıyla ödüllendirilir. 

* Türkçe dersinde kazanılan beceriler; yarışmalarda, tören ve bayram etkinliklerinde, sergilerde,  yılsonu etkinliklerinde sergilenir. Bu şekilde üretilen çalışmalar desteklenir.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, kendi beceri ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmaktayız.

Sınıf içinde ve dışında yapılan etkinliklerimizi,  okulumuzun WEB sitesinde yayınlayarak velilerimizi haberdar etmekteyiz.