Çar10172018

Last updateCts, 13 Eki 2018 8am

4. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi

FELSEFEMİZ

 Öğrencilerimizi özgür düşünme felsefesi ile Sosyal Bilimler alanında; sosyal,  kültürel ve teknolojik gelişmeleri kavramış, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte, sosyal yaşamda etkin,  hak ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.

 HEDEFLERİMİZ

  Öğrencilerimizin;                                                                                                   

*Vatanına, milletine, ailesine, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çalışkan, araştırmacı, girişimci iyi insan, iyi vatandaş olmalarını,                                                                   

*Laik, demokratik ve çağdaş değerleri koruma bilincini kazanmalarını,

 *Yaşadığı toplumun kültürel değerlerini bilmelerini,                                     

*Sorgulama, eleştirel düşünebilme, değerlendirme yapabilme becerilerini geliştirmelerini,

*Yakın çevresinde yaşanan sorunlara duyarlı olmalarını,                                                                        

*Milli kültürümüzün iyi bilinerek korunması gerektiği bilincini almalarını,

 *Kronolojik düşünme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.                                                             

 ETKİNLİKLERİMİZ

*Gezi, gözlem ve inceleme gezileri

*Sorumluluk alma ve araştırma yapabilme becerilerini geliştirmelerine imkân sağlamak için araştırma görevleri, proje ve performans görevleri

*Yardımlaşma, paylaşma ve takım olma bilincini geliştirici sınıf içi grup çalışmaları