Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

4. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi

FELSEFEMİZ

            “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.”                                                                                                                      MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

sözünden yola çıkılarak; teknolojik ilerlemenin gerisinde kalmayan, bilim ve teknolojiyi kendi kendine üretebilen, uygulayan ve yaygınlaştırabilen bireyler yetiştirmektir.

HEDEFİMİZ

  Milli Eğitim müfredat programının belirlediği bilgilerin alınmasını sağlarken, aynı zamanda Fen Bilimleri ilke ve metodlarıyla düşünme alışkanlığı edinen öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimizi; araştırma ve sorgulama yöntemlerini kullanarak günlük hayatta karşılaştığı sorunlara kendine göre cevaplar arayan, bilgi üretebilen bir birey konumuna getirmektir.  Bu süreçlerde öğrenci hem bedenen hem zihnen etkin olur.

Fen Bilimleri derslerinde aşağıda belirtilen 7 ayrı öğrenme alanı öngörülmüştür;

 • Canlılar ve Hayat
 • Madde ve Değişim
 • Fiziksel Olaylar
 • Dünya ve Evren       
 • Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre(FTTÇ)
 • Bilimsel Süreç Becerileri(BSB)
 • Tutum ve Değerler(TD)    

  Fen Bilimleri dersinde öğrenme ortamı düzenlenirken özellikle laboratuarda gruplarla çalışmak etkin bir öğretim stratejisi olarak kullanılır. Bu öğretim programında, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının sosyal boyutuna uygun olduğu için işbirlikçi öğrenme stratejilerini gerektiği ölçüde kullanılır.

ETKİNLİKLERİMİZ

 • Laboratuar çalışmaları
 • Deneyler
 • Araştırma ve inceleme gezileri
 • Proje ve performans çalışmaları