Çar10172018

Last updateCts, 13 Eki 2018 8am

İlkokul ingilizce Dersi

 MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemesini sağlayacak ve onların dünya görüşünü şekillendirecek eğitim-öğretim modelleri oluşturarak yabancı dil öğrenim gerekliliğini keşfetmelerini sağlamak, öğrencilerimizi uluslar arası ortamlarda kendisini ifade edebilen ve sosyal yeterlilikleri yüksek bireyler olarak yetiştirmek ve onlara sosyal, mesleki ve akademik yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel yabancı dil bilgi ve becerileri, dil öğrenimini sevdirerek kazandırmaktır.

 HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin;

İngilizceyi severek öğrenmeleri,

Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel düşünme becerisi kazanmaları,

 İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları,

Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,

Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,

Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri,

Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Bu amaçla,

Ölçme-değerlendirme anlamında sistemin objektif olarak değerlendirilmesini ve öğrencilerin dil seviyesini uluslar arası standartlarda sertifikalandırılmasını sağlayan sınavımız Cambridge sınavlarıdır. Başkent üniversitesi özel Başkent okulları öğrencileri, Cambridge Üniversitesinin dünyada İngilizce konuşulmayan ülkelerde İngilizce öğrenimini uluslar arası standartlarda geçerliliğini belgelemek adına düzenlediği Cambridge Sınavları’na katılım göstermektedirler. Bu sınavlar, öğrencilerin yaşlarına göre aşamalı olarak alınmaktadır. 3.sınıflarda Starters  ve 4.sınıflarda Movers  olarak adlandırılan bu sınavlar öğrencinin 5 ana dil becerisi olan Dinleme , Okuma , Yazma , Sözlü anlatım ve Karşılıklı Konuşma bölümlerini ölçmeyi hedeflemekte olup Cambridge Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan İngiliz eğitmenler tarafından gerçekleştirilir.

 Programımız

Türk ve yabancı öğretmenler   tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize   İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin   farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.   Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan   programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek,   İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında   olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar.

Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), öğrendiklerini pekiştirici oyunlar, müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

 1. Sınıf

Öğrenciler İngilizceyi haftada 10 saat olarak, öğrenci odaklı aktivitelerle;  tekerlemeleri, dinleyerek, tekrarlayarak, resimleyerek, boyayarak, yapıştırarak ve canlandırarak öğrenirler. Derste aktif oldukları için öğrenme zevkini kazanırlar. Sınıflardaki teknik donanım ve multi-medya desteği derslerin daha ilginç islenmesinde yardımcı olur.       

 2. Sınıf

İngilizce dersleri haftada 10 saat olarak, temel dilbilgisi kurallarından ve kısa hikayelerden oluşur . Programımız  ayni zamanda, öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya çıkaran eğitim oyunları ve çeşitli materyaller desteği ile sürdürülür. Öğrenciler sınıf içi ve sınıf dışı çalışmaları ile görerek anlar ve yaparak öğrenirler. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multi-medya destekli olarak sürdürülmektedir.

 3. Sınıf

Öğrenciler, İngilizce çalışmalarını haftada 10 saat olarak sürdürürler. Programımızda, bu yaş grubunun ilgisini çekecek, oldukça ilginç konular ve farklı sınıf içi çalışmalara yer verilir. Öğrencilerin,  temel dil yapılarını, basit dil kalıplarını ve sözcükleri dinlemeleri, anlamaları, konuşmaları, okumaları ve yazmaları hedeflenir. Öğrenilenler öğrencilerin becerilerini zevkle geliştirebilecekleri etkinliklerle de pekiştirilir. Bu etkinliklerin içeriğini, şarkılar, canlandırmalar, oyunlar,  hikayeler, projeler, ikili çalışmalar, gurup çalışmaları oluşturur. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multi-medya destekli olarak sürdürülmektedir.

 4. Sınıf

İngilizce dersleri haftada 10 saat olarak, öğrencilerin dördüncü sınıfa kadar öğrenmiş oldukları tekrarlanarak hatırlatılırken yeni dil yapıları ve sözcükler de öğrencilerin uygulamalarını sağlayacak etkinliklerle renklendirilir. Proje sunma, canlandırma, araştırma yapma ve şarkılar dili pekiştirme aktivitelerini destekleyen etkinliklerdir. Dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında A1 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multi-medya destekli olarak sürdürülmektedir.