Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

Görsel Sanatlar Dersi

FELSEFEMİZ:

Görsel Sanatlar eğitimi, daha çocuğun kalemi tutmayı yeni öğrendiği ve kâğıt üzerine gelişi güzel karalamalar yaptığı dönemde başlar. Çocuk bu yolla zamanla kendini daha iyi ifade edebilen nitelikler kazanır. Çünkü bu şekilde doğaya, güzele, estetik olana saygı duymayı, onları korumayı, sevmeyi, doğal olanı olduğu gibi kabul etmenin önemini anlar. Sonuç olarak kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen çocuk, görsel sanatlar dersinin temel amaçları arasında yer alan bu hedefler doğrultusunda çevresine karşı daha bilinçli ve duyarlı olmayı öğrenir. 

Sonuç olarak Görsel Sanatlar eğitimindeki genel felsefemiz, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya ve bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLERİMİZ:

Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarında Görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğrenci;
Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanmış; Atatürk’ ün sanatla ilgili görüşlerini özümsemiş ve benimsemiş, sanata verdiği önemi kavrayabilmiş, sanatı görsel bir iletişim olarak kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmış ve görsel okur yazarlığı sağlayabilmiş, sanatsal yaratıcılığı gelişmiş, düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilmiş, düzensizliklerden rahatsız olmayı ve çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırabilmiş, sanat yoluyla ifade imkanı bulabilmiş, sanatsal yaratma hazzını duymuş ve sanatçıyı takdir etmesini öğrenebilmiş, sanatı yapan ve sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkı sağlayabilmiş,  kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi, saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma kazandırılır.

AMACIMIZ:

Görsel Sanatlar dersinde: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü, Müze Bilinci olmak üzere konular üç temel başlık altında düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında öğrencilerin her yaş seviyesine uygun olarak belirlenen etkinliklere aktif olarak katılımını sağlamaktır.

ETKİNLİKLERİMİZ:

1.-2.-3.-4.Sınıflar için:

1.  Çizgisel Grafiksel doku çalışmaları

2.  Kolâj çalışmaları,

3.  Ana renkler, ara renkler

4.  Çevremizdeki doğa ve artık malzemelerle figüratif çalışmalar.

5.  Natürmort

6.  Sanatın hayatımızdaki yeri

7.  Ünlü ressamların Reprodüksiyon çalışması

8.  Suluboya ve pastel boyanın birlikte kullanmasıyla kompozisyon

9.  Kazıma kompozisyon

10. Kolaj ve mozaik

11. Lavi ve leke çalışmaları

12. Tutkallı kompozisyon