Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

2. ve 3. Sınıflar

FELSEFEMİZ

  Çağdaş eğitimi destekleyerek, yaşadığımız toplumda,  toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmek. Bilimin ışığında teknolojik değişimleri takip ederek yaratıcı ve özgür düşünceyi desteklemek.

TÜRKÇE

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarınları için;

  * Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, kendini doğru ifade edebilen,

  * İletişim kurabilen ve işbirliği yapan,

  * Girişimci ve sorun çözebilen,

  * Bilimsel düşünen, araştıran, eleştiren, sorgulayan, sorumluluklarını bilen,

  * Bulunduğu topluma uyum sağlayan, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, teknolojiyi yerinde kullanan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

MATEMATİK 

  Bireyin gelişimine katkı sağlayacak  düşünme ve problem çözme becerisine sahip ;

  * Nesne ve olaylara ilişkin mantıklı düşünebilen,

  * Nesneleri farklı özelliklerine göre sıralayabilen,

  * Kavram ve problem çözümünde doğru düşünebilen,

  * Zamanı planlayarak planlı çalışma alışkanlığı kazanan,

  * Elde ettiği bilgileri grafik, tablo ya da şekille ifade edebilen,

  * Matematik dersinin günlük hayatın içinde her zaman gerekli olduğuna kavrayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

HAYAT BİLGİSİ

  Atatürk ilkelerine bağlı, öğrenmekten zevk alan, doğayla ve toplumla barışık, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel bilgilere ve becerilere sahip;

  * Kendini ve yeteneklerini tanıyan,

  * Günlük olaylardan yola çıkarak toplum bilincini kazanan,

  * Demokratik davranışlara sahip,

  * Sorumluluk, dayanışma ve işbirliği duygularını geliştirmeye yönelik becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.                               

 SERBEST ETKİNLİKLER

  Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetler olarak; folklor, müzik,  diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme,  gezi-gözlem,  inceleme,  bilmece, bulmaca, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri vb. uygulanarak; öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz.              

ETKİNLİKLER:

  • Tiyatro / sinema etkinlikleri
  • Kazanımlara uygun eğitsel geziler
  • Ders Dışı Kültür Gezileri
  • Münazara
  • Drama
  • Yılsonu Gösterileri
  • Sosyal Etkinlik Çalışmalarımız;

       -Satranç

       -Modern Dans

       -Jimnastik

       -Basketbol

       -Drama

       -Halk Oyunları

       -Bilgisayar