Çar06202018

Last updateCum, 08 Haz 2018 9am

Okul Müdürü


                              

  Eğitim bir ulusun kalkınabilmesi için en önemli unsurlardan biridir. Eğitim bir bütündür ve her alanda gerçekleştiğinde toplumlar dünya ülkeleri arasında istenilen yere gelecektir. Toplum hayatına uyum sağlama, kişilik kazanma, iyi bir insan olma ancak iyi bir eğitim sayesinde olur.

  Okulumuz eğitim çalışanlarının temel anlayışında; öğrencileri bilgiyi yüklenen değil merkeze alan, öğrenmeyi öğrenen, kişilikleri gelişmiş, yeteneklerini kullanan, problem çözen, analiz ve sentez yapabilen, akılcı, yapıcı, duygu ve düşünceleri dengeli, sevgi dolu, hoşgörülü, ulusal ve evrensel değerlere saygılı vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamak vardır.

  Öğretmen ve eğiticilere ‘’ sizin başarınız, Cumhuriyet’in başarısı olacaktır.’’  diyen Atatürk, iyi eğiticiler olmadan iyi eğitim olmayacağını biliyordu.

  Bizlere bu ortamı hazırlayan yöneticilerimize, öğretmenlerimize, desteklerini esirgemeyen velilerimize, eğitime gönüllü tüm insanlara sonsuz teşekkürler...

    Saygılarımla.                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                Mithat EROĞLU
                                                                                                                                               İLKOKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

Okul Müdürü

Eğitimin temel amacı, bireye kişilik kazandırıp bireyi sosyalleştirerek onu toplumun bir üyesi yapmaktır. Okulların görevi eğitimin toplumsal temelleri açısından öğrencilere bunu sağlayacak ortamlar oluşturmaktır. Tüm bunları gerçekleştirirken onların hayattaki ihtiyaçları ve karşılaşacakları problemler göz ardı edilmemeli, öğrencilerin hayata hazırlanmaları da sağlanmalıdır. Okulumuzda benimsemiş olduğumuz bu yaklaşım, aynı zamanda Ulu Önder Atatürk’ün ülkemizin geleceğinin teminatı olan gelecek kuşakların yetişmesinde en önemli rolü oynayan eğitimcilerden beklentisi doğrultusundadır.

Büyük Önder, öğretmenlere seslenirken “Hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” diyerek kararlarını özgürce verebilen ve yeniliklere açık nesiller yetiştirmenin önemini dile getirmiştir. Toplum hayatına uyum sağlama, kişilik kazanma, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olma ancak iyi bir eğitim sayesinde olur.

 İşte bu anlayışla okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerini, velilerimizle birlikte yetiştirdiğimiz evlatlarımızın öncelikle iyi vatandaş, iyi insan olabilmeleri için planlamakta ve yürütmekteyiz. Ata’mızın ilkeleri ışığında ilerleyen, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamaktan büyük gurur duyarız.

                                                                                                                                                                           OSMAN DALKIRAN
                                                                                                                                                                        ORTAOKUL MÜDÜRÜ

   

 

 

 

KALİTE POLİTİKASI

     

      Ülke Gençliğine örnek olabilecek nitelikte laik, demokratik, Atatürkçü düşünceyi ve felsefeyi paylaşan, doğaya ve kültürel değerlere sahip çıkan, teknolojiyi kullanmanın yanı sıra bilgi üretebilen, ilgi ve yetenekleriyle önemsenen nesilleri, hayata hazırlamak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek her zaman tercih edilen bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Kategoriler