Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Yaşamayı bir iş olarak kabul edersek her işte olduğu gibi bu işte de başarılı ve mutlu olmak için bazı niteliklere sahip olmak gerekir. Özel Başkent Lisesi PDR servisi olarak öğrencilerimizin zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla eğitsel rehberlik, kişisel-sosyal rehberlik, mesleki rehberlik hizmetleri sunmaktayız.
“Yaşama işinde ” başarılı ve mutlu olunması için kazanılması gereken bazı nitelikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Verimli çalışma ve ders becerileri.
  • Zamanı iyi kullanabilme.
  • Etkili karar verme, problem çözme ve plan yapma becerileri.
  • Kendini tanıma ve kabul.
  • Etkili iletişim becerileri.
  • Meslekleri tanıma.
  • Kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme.
  • Öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar.

ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar:

Öğrencilerin farklı psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bireysel görüşmeler ve grup rehberliği etkinliklerinin yanı sıra sınıf rehber öğretmenleri tarafından, belirli bir program dahilinde yürütülen sınıf rehberlik etkinlikleri de öğrencilere yönelik çalışmalarımız içerisinde yer almaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

Öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla belli aralıklarla sınıf öğretmenleriyle görüşmeler yapılarak elde edilen veriler diğer ilgili kişilerle (öğretmenler, veliler) paylaşılmaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

İhtiyaçlar doğrultusunda ve öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla velilerle bireysel görüşmeler yapılmakta, velilerimizi belli konularda bilinçlendirmeye yönelik broşürler hazırlanmakta, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.