Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

Sosyal Bilimler Bölümü

 

             

Ş.Pürnur KARACA – Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı,

Tarih-Coğrafya Öğretmeni

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Tarih Ana Bilim Dalı mezunudur. Bölgemizde yer alan özel okullarda Tarih-Coğrafya öğretmeni ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Bir dönem dershane müdürü olarak görev yaptıktan sonra okulumuz bünyesine katılmıştır.

Duygu URGUN – Tarih Öğretmeni :

2005 yılında Mersin Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisansını tamamlayıp yine Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılından beri çeşitli özel eğitim kurumlarında Tarih Öğretmenliği yapmıştır. Okulumuzda üç yıldır Tarih Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Furkan LAÇİN – Tarih Öğretmeni :

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlamıştır. 2014 yılında Ardahan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren Adana’da özel öğretim kurumlarında görev yapmıştır.  Geçen öğretim yılı Adana Özel Başkent Özel Eğitim Kurumunda çalışmış ve bu yıl itibari ile okulumuzda tarih öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır.

 

Berna ATLIĞ - Coğrafya Öğretmeni:

İlk, orta ve lise öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunudur. 2000 yılından bu yana çeşitli dershanelerde görev almıştır. 2010-2011 öğretim yılı itibariyle de Özel Başkent Okulları bünyesine katılmıştır.

Neslihan KÜÇÜKUNCULAR - Coğrafya Öğretmeni:

2007 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.2007 yılından itibaren özel okullarda ve çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmıştır.2016 yılı itibari ile Başkent Okulları bünyesine katılmıştır.

 

Bekir Yıldırım-Felsefe Grubu Öğretmeni:

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Lisansüstü eğitimini 100. Yıl Üniversitesinde tamamladıktan sonra sırasıyla Melikşah Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve MEB Hizmet İçi Eğitimi Rehberlik Ölçme Değerlendirme çalışmalarını tamamladı. 2001 yılından itibaren çeşitli özel eğitim okullarında rehber öğretmen  ve özel öğretim kurumlarında felsefe grubu öğretmenliği yapmıştır. 2017 yılında okulumuz bünyesine katılmıştır.

Hamza ÇELİK Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni :

1973 İstanbul Yüksek Eğitim Enstitüsü mezunudur. 1974 yılından itibaren çeşitli Devlet Okullarında öğretmenlik, Müdür Yardımcılığı ve uzun yıllar müdürlük yapmıştır. 2015 yılında emekliye ayrılmıştır. Bu öğretim yılı itibariyle okulumuzda çalışmaya başlamıştır.

 

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ FELSEFE BİLDİRGESİ

Sosyal Bilimler Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin;
Atatürk ilke ve inkılâpları’na bağlı
çağa ayak uydurabilen ve çağdaş düşünceye hâkim
sosyal bilimlerin temel ilke ve kavramlarına karşı bilinçli
sorgulayan, araştıran, inceleyen
olaylara karşı eleştirel ve analitik bakış açısına sahip
araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilen, sunum yapma becerisine sahip
üst programlara girişte(YGS, LYS vs.) gerekli yeterliliği gösterebilen
toplumsal olaylara tarihsel bir perspektifle bakabilen
bulunduğu çevreye uyum sağlayabilen
ahlaki değerlere sahip
kendine güvenen ve kendini ifade edebilen 
ekonomik ve toplumsal kalkınmada sorumluluk alabilen
yaşadığı çevreye karşı duyarlı
günümüz ve gelecekteki toplumsal olay ve sorunlara akılcı, gerçekçi ve yaratıcı çözümler getirebilen
doğayı ve yaşamı seven, koruyan tutum, alışkanlık ve becerilere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DERSLERİ

Tarih

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya

Felsefe

Bilgi Kuramı

Psikoloji

Mantık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Seçmeli Tarih

Uluslararası İlişkiler

 

BAŞKENT OKULLARI SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİ:

Ders Öncesi Hazırlık

Öğrenci dersle ilgili gereçleri önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve kendisine verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmış olmalıdır. İşlenecek konuyu en az bir kez okuyarak sınıfa gelmelidir.

 

Öğrencinin Yanında Bulunduracağı Materyaller

Ders Kitapları
Ders Defterleri
Ders Araç ve Gereçleri
Ders Öğretmeni Tarafından Verilmiş Olan Ders Notları

 

 

 

Ders İçi Uygulamalar ve Beklentiler

Öğrencilerin, ders sırasında dersi yeterince iyi takip etmesi ve öğretmeninin kendisinden istediği ödev ve sorumlulukları yerine getirmesi beklenir.

Sosyal Bilimler Bölümü Ev Ödevi Türleri

Sınıf Ödevi: Önceki dersten öğretmenin belirlediği konuya bütün sınıf hazırlanıp gelmelidir. Öğrenciler hazırlık derecesine göre takip edilerek onlara bir ödev notu verilir.

Grup Ödevi: Önceden öğretmen tarafından verilmiş olan konunun belirlenmiş olan tarihte farklı kaynaklardan incelenerek sunumuna dayanır. Öğrenciler yaptıkları bu sunumdan bir ödev notu alırlar.

Bireysel Ödev: Öğrencinin ilgi, yetenek ve motivasyonu doğrultusunda verilen ödevdir. Öğrenci bu hazırlığının karşılığında bir ödev notu alır.
Dönem boyunca öğrenciye verilen ödev notlarının ortalaması bir sözlü notu olarak değerlendirilir.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Sosyal Bilimler Bölümü olarak derslerimizde aşağıda belirttiğimiz öğretim stratejilerini uygulamaktayız: .Derslerimizde bir konuya giriş yapılırken gruba bir bilgi aktarılırken  konu özetlenirken “anlatım yöntemi” kullanılmaktadır. 
Bir konuyu pekiştirirken bir probleme çözüm yolu aranırken ya da bir problemi değerlendirirken  “tartışma yöntemi” kullanılmaktadır. Ayrıca konunun kavranma aşamasında da bu yöntem kullanılır. Bu yöntem içerisinde; brifing, münazara, panel, forum teknikleri kullanılarak derslerin daha iyi bir şekilde kavranması sağlanmaktadır.
Derslerimizde kullandığımız “örnek olay” yöntemiyle hayatta karşılaşılma ihtimali olan bir örnek olay sınıfta anlatılır ya da sınıfa sunulur. Daha sonra öğrencilerden olayı farklı bakış açılarıyla yorumlamaları istenir.
Uyguladığımız “problem çözme” yöntemiyle öğrenciye, çözülmesi istenen problem verilir, gerekli danışmanlıklar yapılır, bilimsel yöntem kullanılarak öğrenci  araştırmaya yönlendirilir, sonunda öğrencinin araştırmayı bir rapor halinde sunması istenir. 
Bölümümüz kapsamındaki derslerde öğrenciler; ev ödevlerini, dönem ödevlerini ve projelerini “bireysel çalışma” yöntemi ile hazırlamaktadırlar. 
Bölümümüzce hazırlanan Sosyal Bilimler Fuarı, grup proje çalışmaları “proje tabanlı öğrenme” yöntemi kapsamındadır.
Bahsettiğimiz bu öğrenme yöntemleri dışında sosyal bilimler derslerinde kullandığımız bazı öğretim tekniklerimiz de bulunmaktadır.
Sosyal Bilimler derslerinde kullanılan “beyin fırtınası” tekniğinde, bir problem doğrultusunda küçük bir grubun belirlenmiş bir sürede çok sayıda fikir üretmesi istenir. Yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir aktivitedir, problemlere özgün çözümler bulmayı sağlar. 
“Drama” tekniği ile öğrencilerin hangi durumda nasıl davranmaları gerektiğini, günlük hayatta karşılaştıkları bir olayı sınıf içinde kendiliğinden yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu teknik, insan ilişkileri konusunda farkındalık yaratır.
Kullandığımız “rol yapma” tekniğinde öğrencinin duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliği canlandırarak ifade etmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulamada bir metin, sahne ve dekor vardır.
“Soru-cevap” tekniği; motivasyon, dönüt düzeltme, dikkat çekme amacıyla kullanılır.
Ayrıca bilgisayar destekli öğretim modeliyle öğrenilmiş olan bilgilerin transferi sağlanmaktadır.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğrencileri değerlendirmek için yazılı yoklamalar, proje ve performans ödevleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin dönem notları hesaplanırken bütün bu çalışmalarının aritmetik ortalaması alınır.

Yazılı yoklamalarda cevap anahtarları kullanılıp soruların puanları ayrıntılı olarak belirlenir. Haftalık ders saati 2 ve daha az olan derslerde dönemde en az 2 yazılı yapılır. Haftalık 3 ve daha fazla olan derslerde en az 3 yazılı yapılır.

Projelerin Değerlendirme Puanları Aşağıda Belirtilmiştir:
* Plan: 15 puan 
* Kaynak: 20 puan
* Konu içeriği: 40 puan
* Ara kontrol: 10 puan
* Ödevi zamanında getirme: 15 puan 

 

Performans Çalışmaları Aşağıda Belirtilen Şekilde Değerlendirilir: 
Derse katılım: % 30

Ders materyallerinin sınıfa getirilmesi: % 20

Ödev kontrolü: % 20

Tarama Sınavı Sonuçları: % 15

Deneme: %15

 

Sınıf İçi Sunumlar Aşağıda Belirtildiği Şekilde Puanlanır:
* Kaynak araştırması:20 puan
* Sunum:40 puan
* Soru cevaplama:20 puan
* Yaratıcılık:20 puan

 

PROJE HAZIRLAMA KURALLARI:

• En az 10,en çok 20 sayfalık yazı (Fotoğraflar ve belgeler hariç)
• Projeyi yansıtan bir pano (4 karton olabilir, isteğe bağlı olarak biraz daha büyük ya da küçük olabilir, pano öğrenciler tarafından hazır getirilmelidir.)
• Proje ve panoları en çok 2 kişi hazırlamalıdır. (Bu kişilerin isimleri, okulları ve numaraları hem panoda hem de proje dosyasında yer alacaktır.)
• Projeler el yazısıyla hazırlanmalıdır.
• İsteğe bağlı olarak bilgisayar programları ile sunulabilir. Ancak mutlaka bir küçük kitapçık olmalıdır.

Projede Bulunması Gerekli Bölümler:
a) Kapak: Konunun adı, hazırlayanların isimleri, numaraları, okulları olmalıdır.
b) İçindekiler: Konu adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
c) Önsöz: Niçin bu konunun seçildiği, vs. gibi giriş kısmı olmalıdır.
d) Konunun içeriği: Araştırmanın asıl kısmını oluşturan bu bölüm,
araştırılan konuya bir yenilik getirmeli, bilinenleri geliştirici olmalı
onları bire bir tekrarlamamalıdır.
e) Sonsöz: Projeye nasıl hazırlanıldığı, projeden nasıl etkilenildiği yazılmalıdır.
f) Kaynakça: Yararlanılan kaynaklar mutlaka ayrı bir bölümde bildirilmelidir.

Panoda Bulunması Gerekli Bölümler:
a) Yaratıcılık ön plandadır. Öğrenciler istedikleri malzemeleri kullanabilirler. 
b) Öğrenciler, projede yer alan çarpıcı bölümleri, belgeleri, resimleri panoya koyabilirler, ancak her yazının ya da resmin altına kaynak yazmış olmalıdırlar.
c) Konu başlığı ve hazırlayanların isimleri görünür bir yerde olmalıdır.