Per06292017

Last updatePzt, 12 Haz 2017 8am

SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

BÖLÜM ÖĞRETMENLERİMİZ

Elif Keskin - Sağlık Bilimleri Öğretmeni

Konya Sağlık Eğitim Enstitüsünü ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni bitirmiştir. Konya-Çumra Sağlık Meslek Lisesi ve Konya Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde Radyoloji alan öğretmeni olarak çalıştı.2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında okulumuzda Radyoloji alan öğretmeni göreve başladı.

 
 Ali ARIK - Sağlık Bilimleri Öğretmeni
Konya Sağlık Eğitim Enstitüsünü ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni bitirmiştir. Konya Sarayönü Sağlık Meslek Lisesinden sonra Kayseri’de Kadı Burhanettin Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde çalıştı. 2013-2014Eğitim ve Öğretim yılında okulumuzda Anestezi alan öğretmeni olarak göreve başladı.
 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FELSEFE BİLDİRGESİ

 • Sağlık Bilimleri Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin;
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı,
 • Kendi başına düşünüp hastası için en iyi kararı verebilen,
 • Laboratuarlarda çalışma kültürü edinerek pratik beceriler kazanan,
 • Okuyup-inceleyen, araştıran, düşünüp, doğru analiz ve sentez yapabilen,
 • Kendine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirebilen,
 • Objektif olabilen,
 • Bilimsel teknolojiler ışığında kendini geliştirebilen,
 • İsteyerek seçecekleri ve mutluluk duyacakları bir mesleği benimseyebilen,
 • Meslekleri ile ilgili araç gereçleri kolaylıkla tanıyan ve kullanabilen,
 • Meslek etiğine saygı duyan,
 • Hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜM DERSLERİ

 

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

Temel Radyasyon fiziği

Radyolojik Anatomi 1-2

Radyografi teknikleri 1-2

İleri görüntüleme teknikleri 1-2

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği

İlk yardım

Film Banyo Baskı Teknikler

Bulaşıcı ve Sistemik Hastalıklar

Kontrast Maddeler

ANESTEZİ VE REAMİNASYON BÖLÜMÜ

Özel Anatomi ve Fizyoloji

Özel Anestezi özel Bakım ve Uygulamaları1-2

Anestetik ilaçlar1-2

Psikoloji

Anestezi 1-2-3

Monitörizasyon

Hastalıklar ve Farmakoloji

İlk Yardım

SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİ

Ders Öncesi Hazırlık

Öğrenci dersle ilgili gereçleri önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve kendine verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmalıdır.

Öğrencinin Yanında Bulunduracağı Materyaller

Derste:

 • Ders kitapları
 • Ders defterleri
 • Kalem-silgi Kalemtıraş

Ders İçi Uygulama ve Beklentiler

Derste:

Derse önceden hazırlanarak geleniz anlatılan konunun daha iyi anlaşılmasın ve derste aktif olmanızı sağlar. Hastalarınıza karşı her zaman hızlı karar vermek durumunda kalacağınız için konuyu eksiksiz kavramalı ve anlamalısınız. Anlaşılmayan konuyu tekrar sormalı ve takip etmelisiniz.

Bireysel çalışmalarda;

Hastane uygulamalarında gördüklerinizi evde modüllerinize  bakarak tekrar ediniz. Böylelikle öğrendikleriniz daha kalıcı olacaktır.Hastane stajlarına gitmeden önce çalışma alanlarınız ile ilgili bilgilerinizi hatırlayın.

 Sağlık Bilimleri Ev Ödevi Türleri

Sınıf Ödevi:

Önceki dersleri öğretmenin belirlediği konuya bütün sınıf hazırlanıp gelmelidir. Öğrenciler hazırlık derecesine göre takip edilerek öğrencilere bir performans notu verilir.

Grup Ödevi:

Önceden öğretmen tarafından verilmiş olan konunun belirlenmiş olan tarihte kaynaklardan incelenerek sunumuna dayanır. Öğrenciler yapılan bu sunumdan bir performans notu alır.

Bireysel ödev: Öğrencinin ilgi, yetenek ve motivasyonu doğrultusunda verilen ödevdir. Öğrenci bu hazırlığının karşılığında bir ödev notu alır. Dönem boyunca öğrenciye verilen ödev notlarının ortalaması bir performans notu olarak değerlendirilir.

 SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Sağlık Bilimleri Bölümü olarak derslerimizde aşağıda belirttiğimiz öğretim ilkelerini uygulamaktayız:

 • Uygulamalı alan derslerimizde konuya giriş yapılırken önce önceki konunun özetlenirken ‘anlatım yöntemi’ uygulamaktayız. Sonrasında uygulama bölümüne geçildiğinde ‘demonstrasyon’ yöntemi ile konu yaparak –uygulayarak gösterilir.
 • Derslerimizde “örnek olay” yöntemiyle hastanede karşılaşabileceğimiz bir durum sunularak öğrencilerden böyle bir durumda neler yapabilecekleri istenir.
 • Hasta ile ilgili acil bir karar vermesi durumunda neler yapabilecekleri ile ilgili durumlar için ‘beyin fırtınası’ yöntemi kullanılarak öğrencilerin değişik kararları paylaşmaları sağlanır.
 • “Soru-Cevap” tekniği merak uyandırma, dikkat çekme, cevapları düzeltme amacıyla uygulanır.
 • “Problem çözme” yöntemi ile öğrenciye hasta ile ilgili bir problem konusu verilir, gerekli danışmanlıklar yapılır. Sonunda araştırmasını rapor yapması istenir.
 • “Drama” tekniği ile öğrencilerin hastaların değişik psikolojileri ve davranışları karşısında neler yapabilecekleri gösterilir.

SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Sağlık bilimleri bölümünde öğrencileri değerlendirmek için yazılı yoklamalar, Performans ve proje ödevleri ile olur. Öğrencilerin dönem notları hesaplanırken dönem notlarının aritmetik ortalaması alınır.

Uygulamalı alan derslerinde ise hastane uygulamalarından aldıkları notların aritmetik puanı ile ders notunun aritmetik puanı bölünerek hesaplanır.

Yazılı yoklamalarda cevap anahtarları kullanılıp soruların puanları ayrıntılı olarak belirlenir.

Her bir öğrencinin ders içindeki performansı aşağıdaki noktalar göz önünde tutularak verilir:

 • Ders içinde derse hazırlıklı gelir ve derse katılır,
 • Derslere düzenli gelir,
 • Derslerde öğretmenine ve arkadaşlarına karşı saygılı davranır,
 • Dersi dikkatli dinler ve notlar alır.

 

Performans ve Proje Ödevleri Değerlendirme:

Dönem Ödevlerinin değerlendirme puanları aşağıda belirtilmiştir:

Kaynak:                                     10 puan

Konu içeriği:                              30 puan

Plan:                                          10 puan

Ara kontrol:                                10 puan

Ödevi zamanında getirme:     10 puan

Sunum:                                      30 puan

 

Performans ödevleri aşağıdaki gibi değerlendirilir:

Konu anlatımı:                                                                           30 puan

Sorulara cevaplama:                                                                  20 puan

Dikkatli ders dinleme:                                                                 20 puan

Ödevleri yapma –hazırlık:                                                            20 puan

Kitap ve diğer ders gereçlerini yanında bulundurma:           10 puan

BAŞKENT OKULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERS DIŞI AKTİVİTELER

 Öğrenciler yıl içinde 12 Sınıflar Başkent Araştırma ve Uygulama Hastanelerine uygun olan konulara özgü teknik uygulamalarına  ve hastanelerin ilgili bölümlerine götürülmektedir. Öğrencilerin yıl içinde hazırlamış oldukları proje ve performans ödevlerinden  en beğenilenler” Bilim Şenliğinde” sergilenmektedir.

 
 

 Radyoloji alanı öğrencilerimiz Başkent Hastanelerinde hastaların direkt radyografi çekimlerini gözlemleyerek uygularlar.

İleri  Görüntüleme alanlarında sorumlu teknisyenlerin eşliginde  BT ve MR çekimlerine katılırlar.

Radyoterapi ile uygulamaları yerinde gözlemleyip uygulamalara katılırlar.

Anestezi bölüm öğrencilerimiz teoride öğrendikleri ameliyata hazırlık aşamalarını uygulama imkânı bulmaktadırlar. 

Anestezi uygulamalarını  sorumlu teknisyenler eşliğinde uygularlar.

Yoğun  Bakım ve Reaminasyon birimlerinde hasta takiplerini yaparlar.

“Bilim Şenliği”nde arkadaşlarımız hazırladıkları projelerini tüm okul öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine sunarlar.