Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

Matematik Bölümü

BÖLÜM ÖĞRETMENLERİMİZ

Mustafa Budak:

İzmir’in Tire İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 1992’ mezun oldu. İlk 2 yıl kolejde, geriye kalan 16 yıl da çeşitli dershanelerde kurucu ve çalışan olarak görev aldı.

Orhan Develi:

1979 Kadirli doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersinde tamamladı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesinden mezun oldu. 7 yıl çeşitli dershanelerde geometri öğretmeni olarak çalıştı. 2009 yılında Özel Başkent Okullarında göreve başladı.

Ercan Yula:

1983 yılında  Adana’da  doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.  2007 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. 7 yıl çeşitli dershanelerde matematik öğretmeni olarak görev aldı. 2012’ de Özel Başkent Okullarında göreve başladı.

Murat Bilgi :

27 Haziran 1974’te İskenderun’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da, ortaokul ve liseyi Adana’da okudu. 1996 yılında Ç.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Matematik (İngilizce) Bölümünden mezun oldu. 15 yıllık dershane deneyimimin ardından 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Başkent ailesiyle yeni bir yola çıktı. Kitap okumak, spor yapmak vazgeçilmez özel zevklerindendir. Futbolun yanında basketbol oynamaktan da hoşlanır. Gençlerle Matematiğin aydınlık dünyasında buluşmak onun için çok önemli.

Hanife Ahu Sevindik:         

1980 Adana’da doğdu.  2002 yılında Çukurova Üniversitesinden mezun oldu.11 yıl çeşitli dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalıştı. 2013 yılında Özel Başkent Okulları ailesine katıldı.

Ayşe KATAR:
Iğdır –Tuzluca doğumlu;ilk orta,lise eğitini Adana’da aldıktan sonra 1992 yılında Hacettepe üniversitesinden mezun oldu.Ankara ve Adana’da çeşitli özel dershane ve okullarda matematik-geometri öğretmeni olarak görev aldıktan sonra 2016 yılında Başkent Okullarında çalışmaya başladı.

Hatice TANIL:

1979 yılında Adana’ da doğdu.2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (İngilizce) ve Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü çift ana dal altında tamamladı.17 yıldır öğretmenlik yapmakta evli ve bir çocuk annesidir.2 yıldır Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

 

 

 

MATEMATİK NEDİR?

Matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki  bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyonu gerektirdiğinden matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Ulu Önderimiz Atatürk, matematiği dilimizde daha anlaşılır bir biçime getirmiştir. Bizzat kendisi matematikte kullanılan terimlerin adlarını bizim anlayabileceğimiz günlük konuşma dilimize çevirmiştir. Bugün doğru düşünebiliyorsak onun sayesindedir. Unutmamalıyız ki matematik yaşamın kendisidir.

Hiçbir araştırma, matematiğin ispatından geçmedikten sonra bilim adını almaya layık olamaz. (Leonardo Da Vinci)

Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim.

(Cahit Arf)

 

 AMACIMIZ

Çoğu öğrencilerimiz için matematik korkulan bir ders durumundadır. Daha küçük yaşlarda çevresinden aldığı olumsuz ve anlamsız matematik korkusuyla; çocuklarımız matematiği tanımadan ondan korkmaktadır. Hâlbuki matematik hayatın bir parçasıdır. Çevremizle olan ilişkilerimizde, geçmişi tanımada, gelecek için projeler üretmede ve günü yaşamada matematik hep yanımızdadır. Bu nedenle matematik eğitiminin amaçları:

Gençlerimizi hayatla ve matematikle barışık hale getirmek

Öğrencilere matematik sevgisi kazandırmak

Matematiğin korkulacak bir ders olmadığını, günlük hayatın bir parçası olduğunu, doğal yapıdaki varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek

Özel yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak

Problem çözme becerilerini geliştirmek

Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturmak ve geliştirmek

Araştırma duygusunu yerleştirmek

Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek

Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek

Matematiğe olan ilgiyi ve değer yargısını artırmak

Matematik, doğa ve sanat ilişkisini kurmak

Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak

Yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek

Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparken öğrencilerimiz; zorlanmadan, sıkılmadan, girecekleri sınavlara da hazırlanmış olacaklardır.

 Matematik Konu Dağılımı:

9. Sınıflar:

Mantık

Kümeler

Denklem ve Eşitsizlikler

 Üslü ve Köklü Sayılar

 Bölünebilme, Ebob - Ekok

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Dik Üçgen, Trigonometri ve Üçgenin Alanı

Bölünebilme, Ebob - Ekok

 Veri Sayma ve Olasılık

 10. sınıflar: 

Sayma

Olasılık

Analitik Geometri

Dörtgenler ve Özellikleri

II. Derece Denklemler ve Fonksiyonlar

Polinomlar

Çember ve Daire

Geometrik (Katı) Cisimler

 

11. Sınıflar:

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 11.sınıflarda yepyeni matematik müfredat programı uygulanacak.

2015-2016 yılından itibaren temel ve ileri düzey olmak üzere iki farklı program uygulanacak.

Temel matematik haftada 2 saat , ileri düzey matematik ise haftada 6 saat olarak okutulacak.

11.Sınıf TEMEL DÜZEY Matematik Konuları:

SAYILAR VE CEBİR:
Sayı Dizileri
Bölünebilme
Bilinçli Tüketici Aritmetiği


GEOMETRİ:
Ölçme

VERİ VE OLASILIK:
Veri Analizi
Olasılık

11.Sınıf İLERİ DÜZEY Matematik Konuları:

MANTIK: 
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

MODÜLER ARİTMETİK: 
Bölünebilme
Modüler Aritmetikte İşlemler

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ: 
Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

TRİGONOMETRİ: 
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
Trigonometrik Denklemler

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR: 
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

DİZİLER: 
Gerçek Sayı Dizileri

DÖNÜŞÜMLER: 
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

 

12. Sınıflar:

 

Limit –Süreklilik

Türev

İntegral

Çemberin Analitiği

Elips-Hiperbol-Parabol

Vektörler

Uzay Geometrisi

Dikdörtgenler prizması

 YGS-LYS SINAV MÜFREDATINDAN EKLENEN –ÇIKARILAN                   MATEMATİK-GEOMETRİ

Müfredata Eklenen Konular :

1-Matematik:

Öklid Algoritması

Bilinçli Tüketim Aritmetiği

2-Geometri:

Trigonometri-1

Doğrunun Vektörel Denklemi

 

Müfredattan Çıkarılan Konular:

1-Matematik:

Taban Aritmetiği

İşlem

Bağıntının özellikleri

Karmaşık Sayılarda Kutupsal Gösterim       

Matris

Determinant

Toplam Çarpım Sembolleri         

Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

Limitte  ,  ,   , ∞ – ∞ ,  0 . ∞   Belirsizlikleri

İntegralde Hacim Hesabı

L’Hospital Kuralı        

Ters Dönüşüm Formülleri

2-Geometri:

Carnot Teoremi

Seva , Menelaus Teoremleri

Çokgende Köşegen Sayısı Formülü

Çemberde Uzunluk Kuvvet Ekseni

Çember Analitiğinde Kuvvet Ekseni ve Çember Demeti

Konik Ayrıntıları

Küre Kapağı, Küre Kuşağı, Küre Parçası

Dönüşümlerde Homoteti

Uzay Analitiği

Fraktal Kaplama, Süsleme

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 Yazılı Değerlendirme:

Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz matematik ve geometri derslerinden, her dönem en az 2 yazılı sınav yapılacaktır.

 Puanla Değerlendirme:

 Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

 Puan                    Derece

85,00-100             Pekiyi
70,00-84,              Orta
50,00-59,99          Geçer
0-49,99                 Geçmez

 

 Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri:

1)    Derse katılım ve ders işleyişine katkı: 50

2)    Ders araç gereçlerini getirme: 20

3)    Ödev yapma: 20

4)    Dersle ilgili ödev dışı ek çalışma:10

 

  • Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir.

 

Proje Ödevlerinin Değerlendirilme Ölçütleri:

Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Proje konuları öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, müfredata uygun, onları düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek konulardan verilmektedir.

 

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başkent Okulları Matematik Bölümü olarak öğrencilere dönem ödevi verme amaçlarımız:

·         Plan yapma, bilgi ve becerisini geliştirme

·         Bilgi toplamayı öğrenme ve bu bilgileri amacına uygun olarak etkin bir biçimde kullanma

·         Konulara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırma

·         Düşünce gücünü etkin bir biçimde kullandırma

·         Kaynaklardan nasıl faydalanacağını öğretme

·         Ödevi yaparken sadece kaynaklarla sınırlı kalmayıp kendinden bir şeyler katma ve bu ödevin kendini geliştirmek için verildiği bilincini oluşturma

Proje konularından örnekler:

Matematikte görülen konuların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırma, matematiğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ünlü matematikçilerin hayatları ve yaptıkları çalışmalar ayrıca karmaşık sayılar, logaritma, seriler, matris, limit, türev, integral gibi konuların çıkış noktası, tarihi gelişim süreçleri ve son yıllardaki uygulama alanları sayılabilir.

Geometri dersinde ise konu başlıklarından örnekler:

 Geometrinin günlük hayatta kullanım alanları, Pisagor teoreminin farklı yollardan ispatları, üçgende alan hesaplama yöntemleri, üçgende benzerlik-alan ilişkisi, dörtgenler, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan, uzay geometri ve üç boyutlu cisimler, analitik geometri ve uygulama alanları, altın oran ve geometrideki kullanımı, Eski Mısırlılarda geometri ve piramitler sayılabilir.

Proje değerlendirme kriterlerimiz: 

1)    Kaynakların araştırılması :  20 puan

2)    Konuya uygun plan yapılması : 10 puan

3)    Kaynaklardan yararlanma durumu : 10 puan

4)    Bilgilerin yeterlilik derecesi : 20 puan

5)    Öğrencinin konuya hakimiyeti : 20 puan

6)    Düzen ve imla (Türkçenin doğru kullanılması) : 10 puan

7)    Zamanlama : 10 puan

                                                               TOPLAM  100 puan

 

 Okul ve YGS-LYS Destek Programı:

  9, 10, 11 ve 12. sınıflara okula destek programı amacı ile hafta içi yapılmaktadır. Bu çalışmaların geriye dönük olabildiği gibi ilerideki konulara göre de yapılması amaçlanmıştır. 11 ve 12. sınıflara ise daha çok yeni sisteme yani YGS-LYS programına yönelik destek sağlanmaktadır. Burada eksik konular genel bir sınavla belirlenir.

Gruplar oluşturulur ve konu tekrarları, testlerle öğrencilerin eksikleri tamamlanır. Bu programlar ders saatleri içi veya ders bitiminde; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe birer saat (okul çıkışı )olarak planlanmaktadır.

ÖSYS ÇALIŞMALARI  ( YGS-LYS )   

 Yeni üniversite hazırlık programı bilindiği gibi değişmiş, iki aşamalı daha doğrusu iki oturumlu şekle dönüşmüştür. 1.oturum bu yıl mart ayı içinde, 2. oturum ise haziran ayı ikinci yarısında birden çok hafta sonu olarak planlanmıştır.

Öğrencilerimizi, geleceğe mevcut sistem içerisinde ezberden uzak öğrenmeye ve öğrendiklerini en yüksek oranda kullanmaya odaklı bir programla hazırlamak en önemli hedefimizdir.  “Bir soru çözmek bir mutluluktur.” sloganıyla matematiğin korkulacak değil sevilecek ve tüm yaşam boyunca kullanılabilecek bir araç olduğunu öğrencilerimizle paylaşmak fikri ise bizlere güç veren, onları eğitim sistemimizin gereği, sondan bir önceki basmak olan YGS-LYS sınav hazırlığındaki yaklaşımımızdır. Bu paralelde müfredat ve sınavlara yönelik ortaöğretim boyunca çok sayıda anlamlı, öğrenme ve uygulamaya yönelik soru ve testlerle ödevler ve  geri beslemeler  bu uzun maratonda öğrencilerimizle yapılan çalışmalardır.

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER

Öncelikle öğrencilerimizin derste sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Bunlar:

  • Derse zamanında ve okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelinmeli.
  • Ders ile ilgili gereçleri (kitap, defter, ders notu, kalem, silgi, uç vb.) önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve daha önceden verilmiş ödevleri tamamlamış olarak derse katılmalı.
  • Ders sırasında anlatılanları dikkatli bir şekilde dinlemeli, anlamadığı konu ya da ayrıntıları öğretmenine anında sormalı.
  • Ders sırasında uygulamalara ve çalışmalara katılmalı.
  • Herhangi bir nedenle dersi kaçıran öğrenci, o dersle ilgili tüm notları almalı ve verilmiş ödevlerden sorumlu olmalı.
  • Ders sırasında başka bir dersle ilgili herhangi bir materyal bulundurmamalı, başka bir dersin ödevi tamamlanamamalı.

VELİLERDEN BEKLENTİLER

Velilerimizden, öğrencilere kazandırılması istenen beceriler konusunda model olması, okul ile iş birliği yaparak öğrencinin takibi ve değerlendirilmesinde sınıf ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması, okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması beklenir.

 

MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR?

  Sevgili öğrenciler,

Öncelikle eve gidince günlük tekrarlarınızı mutlaka yapın. Okulda çözülmüş örnekleri mutlaka yalnız başınıza bir kez daha çözün. Yapamadığınız soruların yanına bir işaret koyun ve ertesi gün hiç vakit kaybetmeden hemen öğretmeninize sorun. Sadece öğretmeni izleyerek konuyu anlayamayacağınızı unutmayın.

 Mümkün olduğunca çok örnek çözün. Önce size verilmiş ödevler, sonrasında yardımcı kitaptan çözmelisiniz. İşlem hatalarınızı önlemek için bol bol soru çözmelisiniz. İşte tüm bunları başarabilirseniz matematik dersinde elde edeceğiniz başarılar, geçmiş olumsuz deneyimlerinizin izini silecek, gelecek öğrenmeleriniz için yol açacaktır. Unutmayın her şeyden önce bunu başarabileceğinize kendinizi inandırın.

GEOMETRİ NASIL ÇALIŞILIR?

  Sevgili öğrenciler,

 Geometri öğrenmenin yolu düzenli ve sistemli olarak çalışmaktır. Geometride soruların çözümüne uygulanabilecek tek bir çözüm yöntemi yoktur. Çözüm, çözenin görme ve sezme yeteneği ile ilgilidir. En önemli nokta soruda istenileni görmek ve verilenlerle istenilene ulaşmaktır.

Soruda verilen tüm bilgiler sorunun çözümü için kullanılacağından bu bilgilerin size yol göstermesi için hangi bilginin ne amaca yönelik kullanılacağını bilmeniz gerekir.

Bellemekle öğrenmeyi karıştırmayınız. Kısacası sorudan soruya değil, konudan soruya köprü kurmalısınız. Çok soru tanımak ve çözmek ancak edinilen bilgileri yaşatmak ve diğerleri ile ilişkilendirmek açısından önemlidir.

 Her gün az da olsa geometri sorusu çözmek uzun aralıklarla çok fazla soru çözmekten daha faydalı olacaktır. Yanlış yapmadan doğruyu öğrenmek olmaz. Sakın “yapamam, yapamıyorum…” demeyin. Soruları değil bilgileri sorgulayın.

Kısacası baktığını görmek, gördüğünü tanımak, verilenler arasında ilişki kurmak ve bu ilişkiyi kullanmak başarılı olmanız için yeterli olacaktır.

Bunları biliyor muydunuz?

   Gölgenin Adamı Thales

Antik tarih, Thales' in Mısır'daki piramitlerin yüksekliğini piramitlerin gölgelerinin uzunluğunu ölçerek, nasıl hesapladığını anlatır. Thales güneşin konumuna göre bir insanın boyunun kendi gölgesinin uzunluğuna eşit olduğu anda, piramitlerin gölgelerinin uzunluğu ölçülerek piramitlerin yüksekliklerini hesaplamıştır.  Bunun için kendisine yardımcı olacak birini piramidin gölgesine oturtur. Thales kuma, yarıçapı kendi boyuna eşit bir çember çizer ve ortasında dimdik durur. Daha sonra gözlerini gölgesinin ucuna diker. Gölge çembere dokununca, yani gölgenin uzunluğu, boyuna eşit olunca yardımcısına işaret verir.   Aynı anda yardımcısı piramidin gölgesinin ucunun dokunduğu yere bir kazık diker. Thales iyice gerilmiş bir ip yardımıyla kazığı piramidin tabanından ayıran mesafeyi ölçer. Gölgenin uzunluğunu hesapladığında piramidin boyunu bulmuş olur.