Pzt09222014

Last updateCts, 20 Eyl 2014 9am

Matematik Bölümü

Mustafa Budak:

İzmir’in Tire İlçesi’nde doğdu. İlk , orta ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 1992’ mezun oldu.İlk 2 yıl kolejde, geriye kalan 16 yıl da çeşitli dershanelerde kurucu ve çalışan olarak görev aldı.

Orhan Develi:

1979 Kadirli doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Mersinde tamamladım.2002 yılında Çukurova Üniversitesinden mezun oldum.7 yıl çeşitli dershanelerde geometri öğretmeni olarak çalıştım.2009 yılında Özel Başkent Okullarında göreve başladım.

Ercan Yula:

1983 yılında  Adana’da  doğdum. İlk,orta ve lise öğrenimimi Adana’da tamamladım. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldum. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programını tamamladım. 7 yıl çeşitli dershanelerde matematik öğretmeni olarak görev aldım. 2012’ de Özel Başkent Okullarında göreve başladım.

Murat Bilgi :

27 Haziran 1974’te İskenderun’da doğdum. İlkokulu İstanbul’da, ortaokul ve liseyi Adana’da okudum. 1996 yılında Ç.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Matematik (İngilizce) Bölümü’ nden mezun oldum. 15 yıllık dershane deneyimimin ardından 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Başkent ailesiyle yeni bir yola çıktım. Kitap okumak, spor yapmak vazgeçilmez özel zevklerimdendir. Futbolun yanında basketbol oynamaktan da hoşlanırım. Matematiğin aydınlık dünyasında buluşmak dileğiyle…

 

Matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki  bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyonu gerektirdiğinden matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Ulu Önderimiz Atatürk matematiği dilimizde daha anlaşılır bir biçime getirmiştir. Bizzat kendisi matematikte kullanılan terimlerin adlarını bizim anlayabileceğimiz günlük konuşma dilimize çevirmiştir. Bugün doğru düşünebiliyorsak onun sayesindedir. Unutmamalıyız ki matematik yaşamın kendisidir.

Hiçbir araştırma, matematiğin ispatından geçmedikten sonra bilim adını almaya layık olamaz. (Leonardo Da Vinci)

Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim. (Cahit Arf)

AMACIMIZ

Çoğu öğrencilerimiz için matematik korkulan bir ders durumundadır. Daha küçük yaşlarda çevresinden aldığı olumsuz ve anlamsız matematik korkusuyla; çocuklarımız matematiği tanımadan ondan korkmaktadır. Halbuki matematik hayatın bir parçasıdır. Çevremizle olan ilişkilerimizde, geçmişi tanımada, gelecek için projeler üretmede ve günü yaşamada matematik hep yanımızdadır. Bu nedenle matematik eğitiminin amaçları:

1.     Gençlerimizi hayatla ve matematikle barışık hale getirmek

2.     Öğrencilere matematik sevgisi kazandırmak

3.     Matematiğin korkulacak bir ders olmadığını, günlük hayatın bir parçası olduğunu, doğal yapıdaki varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek

4.     Özel yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak

5.     Problem çözme becerilerini geliştirmek

6.     Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturmak ve geliştirmek

7.     Araştırma duygusunu yerleştirmek

8.     Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek

9.     Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek     

10.  Matematiğe olan ilgiyi ve değer yargısını artırmak

11.  Matematik, doğa ve sanat ilişkisini kurmak

12.  Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak

13.  Yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek

Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparken öğrencilerimiz zorlanmadan, sıkılmadan, girecekleri sınavlara da hazırlanmış olacaklardır.

Konu Dağılımı:


9. Sınıflar: Haftada 6 saat  (Matematik ve  Geometri dersleri birleşti.))

1.Kümeler

2.Denklem ve Eşitsizlikler

3.Fonksiyonlar

4.Üçgenler

  • Üçgenlerin Eşliği 
  • Üçgenlerin Benzerliği 
  • Üçgenin Yardımcı Elemanları
  • Dik üçgen ve Trigonometri
  • Üçgenin Alanı

5.Vektör Kavramı ve İşlemler

6. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

10. sınıflar : Haftada   4 saat matematik  ve  2  saat geometri

Matematik Konuları;                                                                

Polinomlar                                                                                          

Çarpanlara Ayırma

İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler,  Parabol

Trigonometri

Geometri Konuları:

1.Ünite: Düzlem Geometride Temel Elemanlar ve İspat Biçimleri

2.Ünite: Düzlemde Nokta, Doğru ve Vektörler

3.Ünite: Koordinat Sistemleri

4.Ünite: Doğrular

5.Ünite: Üçgenler

6.Ünite: Dönüşümlerle Geometri

11. sınıflar: Haftada 4 saat matematik ve 3 saat geometri

Matematik  Konuları:

Karmaşık Sayılar                                                                              

Logaritma                                                                                    

Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

İstatistik

Tümevarım ( toplam, çarpım sembolü )  

Diziler

Matris ve Determinant

Geometri Konuları:

1.Ünite: Dörtgenler

2.Ünite: Özel Dörtgenler

3.Ünite: Çokgenler

4.Ünite: Çember

5.Ünite: Konikler

12. Sınıflar: Haftada 5 saat matematik ve 2 saat geometri

Matematik Konuları

Özel Tanımlı Fonksiyonlar                                           

Limit

Türev 

İntegral        

Geometri Konuları

 1.Ünite: Uzayda Vektörler

2.Ünite: Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri

3.Ünite: Tek Ve Çok Yüzeyli Kapalı Yüzeyler ve Katı Cisimler

4.Ünite: Uzayda Süslemeler, Dönme ve Perspektif Çizimler

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yazılı Değerlendirme:

Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz matematik ve geometri derslerinden,

 Geo 10AL ve Geo 12 sınıflarına her dönem 2 yazılı,

Diğer sınıfların hepsine her dönem 3’ er yazılı yapılacaktır.

 

Puanla Değerlendirme

 

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

Puan

Derece

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer

0-49,99

Geçmez

 

 

 Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri:

1-Derse aktif katılma
2-Ödevlerin zamanında yapılması
3-Konu testlerindeki sonuçlar  (dersi iyi dinleyen, tekrar yapan, soru çözen her öğrenci bu testlerde başarı sağlayacaktır)
4-Tarama sınavları sonuçları
5-Sınıf içerisindeki genel davranışlar
6- Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir.

 

 Proje Ödevlerinin Değerlendirilme Ölçütleri:

Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Proje konuları öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, müfredata uygun, onları düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek konulardan verilmektedir.

 Proje Ödevleri Değerlendirme Esasları:

1-Ön çalışma ve öğretmenle iş birliği yapma 

2-Projenin tertip düzen ve zamanında teslimi 

3-Konuyu işleyişi ve dili kullanımı 

4-Kaynak araştırma ve kaynakları amacına uygun kullanma

5-Yazım kurallarına uyumu ve seçimi

 

DÖNEM ÖDEVLERİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ                       

Başkent Okulları Matematik Bölümü olarak öğrencilere dönem ödevi verme amaçlarımız:

1)     Plan yapma, bilgi ve becerisini geliştirme

2)      Bilgi toplamayı öğrenme ve bu bilgileri amacına uygun olarak etkin bir biçimde kullanma

3)     Konulara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırma

4)     Düşünce gücünü etkin bir biçimde kullandırma

5)     Kaynaklardan nasıl faydalanacağını öğretme

6)     Ödevi yaparken sadece kaynaklarla sınırlı kalmayıp kendinden bir şeyler katma ve bu ödevin kendini geliştirmek için verildiği bilincini oluşturma

Ödev konularından örnek vermek istersek:

Matematikte görülen konuların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırma, matematiğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ünlü matematikçilerin hayatları ve yaptıkları çalışmalar ayrıca karmaşık sayılar, logaritma, seriler, matris, limit, türev, integral gibi konuların çıkış noktası, tarihi gelişim süreçleri ve son yıllardaki uygulama alanları sayılabilir.

Geometri dersinde ise konu başlıklarına örnek vermek istersek:

 Geometrinin günlük hayatta kullanım alanları, Pisagor teoreminin farklı yollardan ispatları, üçgende alan hesaplama yöntemleri, üçgende benzerlik-alan ilişkisi, dörtgenler, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan, uzay geometri ve üç boyutlu cisimler, analitik geometri ve uygulama alanları, altın oran ve geometrideki kullanımı, Eski Mısırlılarda geometri ve piramitler sayılabilir.

Ödev değerlendirme kriterlerimiz:

1)     Ödev düzeni 15 puan

2)     Kaynak araştırması ve konuya uygunluk 25 puan

3)     Öğretmen ve kaynak kişilerle iş birliği 20 puan

4)     Konunun ortaya konuş biçimi 15 puan

5)     Türkçe dil kurallarına uygunluk 10 puan

6)     Zamanında teslim 15 puan                   

 Okul ve YGS-LYS Destek Programı:

9. , 10. , 11. ve 12. sınıflara okula destek programı amacı ile hafta içi yapılmaktadır. Bu çalışmaların geriye dönük olabildiği gibi ilerideki konulara göre de yapılması amaçlanmıştır. 11. ve 12. sınıflara ise daha çok yeni sisteme yani YGS-LYS programına yönelik destek sağlanmaktadır. Burada eksik konular genel bir sınavla belirlenir. Gruplar oluşturulur ve konu tekrarları, testlerle öğrencilerin eksikleri tamamlanır. Bu programlar ders saatleri içi veya ders bitiminde; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 1’er saat (okul çıkışı )olarak planlanmaktadır.

ÖSYS ÇALIŞMALARI  ( YGS-LYS )   

Yeni üniversite hazırlık programı bilindiği gibi değişmiş, iki aşamalı daha doğrusu iki oturumlu şekle dönüşmüştür. 1.oturum bu yıl mart ayı içinde, 2. oturum ise haziran ayı ikinci yarısında birden çok hafta sonu olarak planlanmıştır.

'' Öğrencilerimizi, geleceğe mevcut sistem içerisinde ezberden uzak öğrenmeye ve öğrendiklerini en yüksek oranda kullanmaya odaklı bir programla hazırlamak en önemli hedefimizdir. '' Bir soru çözmek bir mutluluktur'' sloganıyla Matematiğin korkulacak değil sevilecek ve tüm yaşam boyunca kullanılabilecek bir araç olduğunu öğrencilerimizle paylaşmak fikri ise bizlere güç veren, onları eğitim sistemimizin gereği, sondan bir önceki basmak olan YGS-LYS sınav hazırlığındaki yaklaşımımızdır. Bu paralelde müfredat ve sınavlara yönelik ortaöğretim boyunca çok sayıda anlamlı, öğrenme ve uygulamaya yönelik soru ve testlerle ödevler ve  geri beslemeler  bu uzun maratonda öğrencilerimizle yapılan çalışmalardır.''

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER

Öncelikle öğrencilerimizin derste sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Bunlar:

1-Derse zamanında ve okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelinmeli.

2- Ders ile ilgili gereçleri (kitap, defter, ders notu, kalem, silgi, uç vb.) önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve daha önceden verilmiş ödevleri tamamlamış olarak derse katılmalı.

3- Ders sırasında anlatılanları dikkatli bir şekilde dinlemeli, anlamadığı konu ya da ayrıntıları öğretmenine anında sormalı.

4- Ders sırasında uygulamalara ve çalışmalara katılmalı.

5- Herhangi bir nedenle dersi kaçıran öğrenci, o dersle ilgili tüm notları almalı ve verilmiş ödevlerden sorumlu olmalı.

6- Ders sırasında başka bir dersle ilgili herhangi bir materyal bulundurmamalı, başka bir dersin ödevi tamamlanamamalı.

VELİLERDEN BEKLENTİLER

Velilerimizden, öğrencilere kazandırılması istenen beceriler konusunda model olması, okul ile iş birliği yaparak öğrencinin takibi ve değerlendirilmesinde sınıf ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması, okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması beklenir.

MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR?

Sevgili öğrenciler!

Öncelikle eve gidince günlük tekrarlarınızı mutlaka yapın. Okulda çözülmüş örnekleri mutlaka yalnız başınıza bir kez daha çözün. Yapamadığınız soruların yanına bir işaret koyun ve ertesi gün hiç vakit kaybetmeden hemen öğretmeninize sorun. Sadece öğretmeni izleyerek konuyu anlayamayacağınızı unutmayın. Mümkün olduğunca çok örnek çözün. Önce size verilmiş ödevler, sonrasında yardımcı kitaptan çözmelisiniz. İşlem hatalarınızı önlemek için bol bol soru çözmelisiniz. İşte tüm bunları başarabilirseniz matematik dersinde elde edeceğiniz başarılar, geçmiş olumsuz deneyimlerinizin izini silecek, gelecek öğrenmeleriniz için yol açacaktır. Unutmayın her şeyden önce bunu başarabileceğinize kendinizi inandırın.

GEOMETRİ NASIL ÇALIŞILIR?

Sevgili öğrenciler!

Geometri öğrenmenin yolu düzenli ve sistemli olarak çalışmaktır. Geometride soruların çözümüne uygulanabilecek tek bir çözüm yöntemi yoktur. Çözüm, çözenin görme ve sezme yeteneği ile ilgilidir. En önemli nokta soruda istenileni görmek ve verilenlerle istenilene ulaşmaktır. Soruda verilen tüm bilgiler sorunun çözümü için kullanılacağından bu bilgilerin size yol göstermesi için hangi bilginin ne amaca yönelik kullanılacağını bilmeniz gerekir.

Bellemekle öğrenmeyi karıştırmayınız. Kısacası sorudan soruya değil, konudan soruya köprü kurmalısınız. Çok soru tanımak ve çözmek ancak edinilen bilgileri yaşatmak ve diğerleri ile ilişkilendirmek açısından önemlidir. Her gün az da olsa geometri sorusu çözmek uzun aralıklarla çok fazla soru çözmekten daha faydalı olacaktır. Yanlış yapmadan doğruyu öğrenmek olmaz. Sakın “yapamam, yapamıyorum…” demeyin. Soruları değil bilgileri sorgulayın. Kısacası baktığını görmek, gördüğünü tanımak, verilenler arasında ilişki kurmak ve bu ilişkiyi kullanmak başarılı olmanız için yeterli olacaktır.

Bunları biliyor muydunuz?

Gölgenin Adamı Thales

Antik tarih, Thales' in Mısır'daki Piramitlerin yüksekliğini Piramitlerin gölgelerinin uzunluğunu ölçerek, nasıl hesapladığını anlatır. Thales güneşin konumuna göre bir insanın boyunun kendi gölgesinin uzunluğuna eşit olduğu anda, Piramitlerin gölgelerinin uzunluğu ölçülerek Piramitlerin yüksekliklerini hesaplamıştır. Bunun için kendisine yardımcı olacak birini Piramit’ in gölgesine oturtur. Thales kuma, yarıçapı kendi boyuna eşit bir çember çizer ve ortasında dimdik durur. Daha sonra gözlerini gölgesinin ucuna diker. Gölge çembere dokununca, yani gölgenin uzunluğu, boyuna eşit olunca yardımcısına işaret verir. Aynı anda yardımcısı Piramit’ in gölgesinin ucunun dokunduğu yere bir kazık diker. Thales iyice gerilmiş bir ip yardımıyla kazığı Piramit’ in tabanından ayıran mesafeyi ölçer. Gölgenin uzunluğunu hesapladığında Piramit’in boyunu bulmuş olur.