Cum08182017

Last updateÇar, 16 Ağu 2017 1pm

Fen Bilimleri Bölümü

BÖLÜM ÖĞRETMENLERİMİZ
Yıldız ŞEKER ÇELİK- Biyoloji Öğretmeni ( Bölüm Başkanı )

06.12.1979 Mersin doğumlu. 2001 Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Lisans Eğitimini Tamamladıktan Sonra, 2004 Yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 15 yıldır öğretmenlik yapmaktadır.12 yıldır Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

 

 
Deniz AKDAĞCIK - Biyoloji Öğretmeni

04.01.1981 Adana doğumlu.2003 yılında Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Lisans Eğitimini tamamladı.2007 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Formasyon eğitimini tamamladı. Biyoloji öğretmeni olarak  farklı özel kurumlarda 13 yıldır çalışmaktadır.2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında Başkent Okulları bünyesine katılmıştır.

Didem Taşkın Gizir - Biyoloji Öğretmeni

29.08.1984 Adana doğumlu.2006 yılında Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji bölümünden mezun oldu.2007 yılında Çukurova Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.10 yıldır öğretmenlik yapmaktadır.

Banu ADLI - Kimya Öğretmeni

30.09.1978 Adana doğumlu. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi, Kimya - Lisans eğitimini tamamladı. Kimya öğretmeni olarak  farklı özel kurumlarda 6 yıl çalıştıktan sonra  8 yıldır Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

 

Özden DÖNMEZ-Kimya Öğretmeni

29.10.1975 Adana doğumlu. 1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu. Kimya öğretmeni olarak  farklı özel kurumlarda 16 yıl çalıştıktan sonra  yeni dönemde Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

 

Betül NENNİOĞLU-Kimya Öğretmeni

05.11.1975 Adana doğumlu. 1997 İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu. 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Formasyon eğitimini tamamladı. Kimya  öğretmeni olarak  farklı özel kurumlarda 15 yıldır çalışmaktadır.2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Başkent Okulları bünyesine katılmıştır.

 

Şebnem AKKATOĞLU- Fizik Öğretmeni

09.02.1980 İskenderun doğumlu. 2002 yılı Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunu. 2004 yılı Çukurova Fakültesi tezsiz yüsek lisans muzunudur. 5 yıl farklı kurumlarda fizik öğretmanliği yapmıştır. 2008 yılından beri Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

Zeliha GÜRBÜZ- Fizik Öğretmeni

01.11.1974 Adana doğumlu .1996 yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce  Fizik Lisans eğitimini tamamladı 19 yıldır Fizik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 7 yıldır Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

Cüneyt TURUNÇ - Fizik Öğretmeni

22.08.1971 İzmir doğumlu .1996  yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce  Fizik Lisans eğitimini tamamladı 9 yıldır Fizik öğretmeni olarak çalışmaktadır.

 

FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ FELSEFE BİLDİRGESİ

Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretim programı hedefimiz,

 

 • Fizik, Kimya ve Biyoloji konularını daha iyi kavramasını sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenme ve özümseme
 • Günlük hayatta karşılaşılan olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapabilmesi için gerekli bilimsel düşünme yeteneğini geliştirme, araştırma yollarını kavratma, bilimsel bir düşünüşe sahip kılacak imkan ve zemin hazırlama
 • Maddenin yapısı ve özelliklerini özümseyerek, fizik-kimya ve biyoloji uygulamalarında farklı bakış açıları geliştirme
 • Canlıların temel yapısını kavrama ve sağlıklı yaşama bilincini kazanma
 • Laboratuarda çalışma kültürü edinerek pratik beceriler kazanma
 • Öğrencilerin merak ettikleri konular doğrultusunda ortaya koydukları problemi çözümleme adına bilimsel çalışma yapma, deneyler ile sonuçları tablo, şekil ve grafikler ile ortaya koyma ve sunumlar ile sınıf ortamında bilgi paylaşımında bulunma
 • Farklı öğrenme yöntemlerinin farkına vararak, ezbere eğitimden uzaklaşıp, analitik düşünme ve neden-sonuç ilişkisini kurabilme
 • Bilimsel makaleleri okumak, anlamak ve yorumlamak için bilimsel terimlere hakim olma Fen ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrama
 • Bilimsel etiğe saygı duyma
 • Görsel unsurlar ile zenginleştirilen derslerde, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin etkin öğrenmelerini sağlamak için projeksiyon ile animasyon ve simülasyonlara yer verme

 

Fen Dersleri Aktiviteleri

 Yıl boyunca öğrencilerin araştırmacı ve yaratıcı yönlerini ortaya koyabilmek ve onlara bilimsel bakış açısı kazandırmak için deneysel çalışmalar ve projeler üretilmiştir. Deneysel çalışmalar, ait oldukları bilim dallarına göre var olan fizik, kimya ve biyoloji laboratuarında yapılmıştır. Gerektiği zamanlarda öğrencilerimiz, bilgisayar laboratuarlarında bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri bireysel olarak araştırıp ve takip etmişler ve araştırma sonuçlarını diğer arkadaşlarıyla paylaşmışlardır.

BAŞKENT OKULLARI FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİ

Ders Öncesi Hazırlık:

 Öğrenci dersle ilgili gereçleri önceden hazırlayarak yanında bulundurmalı ve kendisine verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmış olmalıdır.

Öğrencinin yanında bulunduracağı materyaller:

Ders Kitapları
Ders defterleri
Kalem, silgi, kalemtraş v.b.

Ders İçi Uygulamalar ve Beklentiler:

        A) Derste

        Derste aktif olmanız gerekir. Bunun için derste işlenecek konuya ön hazırlık yaparak     gelmeniz, hem aktif olmanızı, hem de konuya daha hızlı hakim olmanızı sağlar. Bu şekilde derste işlenen konuya dair eksiklerinizi fark ederek kısa sürede konunun bütününe hakim olabilirsiniz.

Tüm derslerde olduğu gibi Fen derslerinde de başarılı olmak için Fen derslerine veya konularına karşı önyargıdan kaçınmak gerekir. Dersi iyi dinlemeli, ayrıntıya kaçmadan önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmelisiniz. Anlamadığınız yerleri öğretmene sormaktan çekinmemelisiniz. Öğretmen tarafından sınıfta örnek olarak çözülen sorulara da dikkat etmelisiniz.

          B) Bireysel Çalışmalarda

         Dersi derste dinlediğiniz zaman yapmanız gereken görevin % 70’ni halletmişsiniz demektir.  Bundan sonraki göreviniz ise öğrenmiş olduklarınızı pekiştirmek, unutmamak, ve tam manasıyla öğrenemediğiniz konuları da öğrenmeye çalışmaktır. Dershaneden aldığınız tüm kaynakları bireysel çalışmalarda kullanmalısınız. Farklı kaynaklardan da yararlanarak değişik soru tiplerine aşinalık kazanabilirsiniz. Konu ve soru kitaplarını bitirdikten sonra YGS - LYS denemeleri çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. En iyi öğrenme yollarından biri de deneme sınavlarının sonunda yapamadıklarınızı veya boş bıraktıklarınızı öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla tartışarak öğrenmeye çalışmanızdır.

 

Fen Bilimleri Bölümü Ev Ödevi Türleri:

 Sınıf Ödevi: Önceki dersten öğretmenin belirlediği konuya bütün sınıf hazırlanıp gelmelidir. Öğrenciler hazırlık derecesine göre takip edilerek bir performans notu verilir.

 Grup Ödevi: Önceden öğretmen tarafından verilmiş olan konunun belirlenmiş olan tarih de farklı kaynaklardan incelenerek sunumuna dayanır. Öğrenciler yaptıkları bu sunumdan bir performans  notu alırlar.

 Bireysel Ödev: Öğrencinin ilgi, yetenek ve motivasyonu doğrultusunda verilen ödevdir. Öğrenci bu hazırlığının karşılığında bir ödev notu alır.Dönem boyunca öğrenciye verilen ödev notlarının ortalaması bir performans notu olarak değerlendirilir.


FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

 Fen Bilimler Bölümü olarak derslerimizde aşağıda belirttiğimiz öğretim ilkeleri uygulamaktayız.

 • Kimya öğretiminde "düz anlatım (takrir)", "soru-cevap", "ders gezileri", "gözlem", "demonstrasyon (gösteri)", "grup tartışmaları" gibi klasik yöntemler kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra "laboratuar çalışmaları (kimya deneyleri)", "proje yöntemi", "keşfetme yöntemi" gibi faaliyetlere de kimya öğretiminde yer verilmelidir.

Kimya dersinde Laboratuar çalışmaları çok önemlidir. Kimya deneylerinde canlı veya cansız bütün varlıklar ve çok çeşitli araç-gereçler kullanılır. Deneyler önceden planlanır ve yapılışları belli bir sıra izler. Kimya deneyleri; 1- Sonucu önceden belirlenmiş "kapalı uçlu deneyler" ve 2- Sonucu öğrenciler tarafından bulunması istenen "açık uçlu deneyler" olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Ayrıca bilimselliğin bilinçli bir şekilde kazanılabilmesi için önemli temel bilgilerin ve prensiplerin ezberden kaçınılarak kavratılması ve algılanmasının sağlanması,bilimsel gerçeklere ulaşılmada ve düşünme ufkunu geliştirmede laboratuarın önemini deneyler, eğitim CD’leri, DVD’ler ve internetten yararlanma suretiyle kavratmak ve deney sonuçlarını yorumlatmak.

 • Biyoloji dersinde göz önüne alınacak ana eğitim-öğretim ilkeleri şunlardır: Biyoloji dersinin ana eğitim ilkelerinden biri de, eğitim öğretimin gözleme dayalı olarak yapılmasıdır. Biyoloji dersinde öğrenilen bilgilerin başka derslere, başka derslerde (fizik, kimya v.s.) öğrenilen bilgilerin de biyoloji dersine transferleri kolaylaştırılmalıdır.

Biyoloji öğretiminde kullanılan öğretim metodlarımız; Öğretmen anlatımı (düz anlatım, takrir), Soru-cevap metodu, performans ödevleri, Gözlem ve Deney, (gösteri deneyleri, modellerle benzetme deneyleri,preparat hazırlama, mikroskop kullanma) de yapılmaktadır. Okul içi ve dışında yapılan yarışmalar da biyoloji eğitim-öğretimini kolay ve zevkli bir hale getirir. 

 • Fizik, uygulamalı fen bilimlerinin ana derslerinden biri durumundadır. Teknoloji ile yakından ilgilidir. Günümüz teknolojik ilerlemelerinde fiziğin büyük katkıları olmuştur. Temel doğa bilimi olan Fizik, evrenin sırlarını, maddenin yapısını ve aralarındaki etkileşimleri açıklamaya çalışır. Bunları yaparken Fiziğin başlıca iki metodu vardır; bunlar deney ve gözlemdir. Teknolojik buluşların çoğu fizik biliminin verilerine dayalı olarak geliştirilmiştir

Fizik dersinde kullandığımız ders metodları, genel öğretim metodları;Tümevarım (Inductive),Tümdengelim (Deductive),Genetik ve tarihî öğrenme , Araştırıcı metod, Deneysel metod,Bunların dışında, yukarıdaki bölümlerde anlatılan genel öğretim metodlarından gözlem, demonstrasyon, soru-cevap, düz anlatım ve anlatım gibi metodlar da sürekli kullanılmaktadır.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLIK PLANI

 Tüm Sınıf Düzeylerinde Yapılan Çalışmalar;

Okulumuzun fen bilimleri bölümünün yaptığı incelemeler sonucunda özel yayın olarak anlaştığı ve bütün öğretim süreçlerini dikkate alarak kurgulanan “SET YAYINLARI” 2016-2017 eğitim-öğretim yılında tüm sınıf düzeyinde tercih ettiğimiz yayın olmuştur. Bu yayının hazırlamış olduğu içerik sayesinde sınıflarda öğretmenlerin birbirine paralel bir şekilde ders içeriklerini kavratması, aynı soruların çözülmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu kurguda, öğretimin;

 • Öğrenme
 • Uygulama
 • Ödevlendirme
 • Ölçme-Değerlendirme

 

Aşamalarının her biri için özel üretilmiş modüller ve yardımcı eğitim ürünleri yer almaktadır.

Öğrenme; Öğretmen, tahtada kolayca dersini anlatıp interaktif nesnelerle uygulama yapabilirken öğrenciler, hem ders dinleyip hem de ellerindeki dokümanda bulunan örnek ve etkinliklerle konuları kolayca kavrayabilir. Öğrenciler ellerindeki ders rehberleri sayesinde defterlerini eksiksiz tutmuş ve soru çözümlerini kolayca tahtada ve defterde görme imkanı bulabiliyor.

Uygulama; Bir derse ait konu tarama testleri ile öğretmen ünite içindeki alt başlıklara ait soruları sınıf içinde çözebiliyor. Öğretmen ve öğrenci aynı soruyu tahtada birlikte çözerek konunun kavratılması sağlanmaktadır.

Ödev; Sınıf çalışmaları bittiğinde sıra ev çalışmalarına gelir. Belirli konulardan sonra pekiştirme, tekrar ve ödev işlevini karşılayan bu uygulama öğrencinin süreçten kopmasını önler. Hafta sonu için öğrencilere aldıkları yardımcı kaynaklardan soru çözmeleri istenerek bu ödevlerin kontrolü sağlanır. Eğer öğrenci ödevlerini yapmıyorsa veli bilgilendirilir ve performans notu verilirken öğretmen bu tutumu göz önünde bulundurur.

 Ölçme-Değerlendirme; Üniteler bittiğinde öğrenilenleri ölçmek, ölçme sonuçlarını da değerlendirmek gerekir. Bu amaçla konu bitimlerinde özellikle yazılı öncesinde öğrenciler gördükleri konudan tarama sınavına girer ve bu sınavlarla sınıfın durumu ve sonrasında yapılacaklar ortaya çıkar. Eğer öğrenci %50 nin altında başarı sağlamışsa sınıf etütleri veya grup etütleriyle eksiklerinin giderilmesine çalışılır.

Üniversite sınavına hazırlık, mevcut sistemle ortaöğretim birinci sınıftan itibaren sistemli bir şekilde olmalıdır. Konuların birikmesi ve aradan geçen zamandan sonra ortaöğretim son sınıfta hazırlıklara başlamak, öğrencinin başarısız bir sınav geçirmesine neden olacağından hiç verimli değildir. Öğrencilerimize bu şekilde bir hazırlığı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Üstelik konular, soru tipleri sabit ve durağan yapılar değildir. Başlangıçta hazırlık son derece iyi gidebilir. Ancak zamanla yoğunlaşan ve ağırlaşan konulara bir de yaklaşan sınavın heyecanı eklendikçe ortaya pek de başarılı bir tablo çıkmıyor.

Öğrenci; ortaöğretim başladığı anda sınav hazırlığına da başlamalı, çeşitli kaynaklardan tekrar ve soru çözüm çalışmalarına başlayarak eksiklerini tespit etmelidir. Üstelik ortaöğretim üniversiteye hazırlık dönemi olduğu gibi aynı zamanda okul başarısının da önem kazandığı bir dönemdir. Ortaöğretimde geçirilen dört yılın ortalaması, öğrenciye üniversite sınavında hatrı sayılır bir getiride bulunacaktır.

11. sınıfta alanını seçtikten sonra öğrencilerin yapması gereken, ileride yapmak istedikleri meslek yelpazesini çıkarmak olmalıdır. Öğrenci meslek yelpazesini oluşturduktan sonra temposunu hiç düşürmeden çalışmalarına devam etmelidir ve artık çeşitli denemelere girerek kendini ölçmeye, yeterliliğini tespit etmeye başlamalıdır. Bu yıldan itibaren soru çözümlerine daha fazla ağırlık verilmeli ve birçok eksiğini bu sınıftan tamamlayarak 12. Sınıfa geçmelidir. Okulumuzda 11. Sınıfların sınavı daha ciddiye alması açısından öğrenciler 12.sınıf öğrencileriyle beraber deneme sınavlarına alınmaktadır. Ayrıca 11.sınıf öğrencilerimize müfredatın yanı sıra geçmiş yıllara ait konu eksiklerini giderme çalışması haftalık ders saatinin el verdiği ölçüde gerçekleştirilmektedir.

Üniversite sınavı, milyonlarca ortaöğretim mezunu gencin geleceğini belirleyen bir sınavdır.Üniversite kapısına gelene dek ortaöğretim eğitimini tamamlaması gereken her öğrenci, az veya çok konulara hakim oluyor. Ancak sınava hazırlanmak ve iyi bir üniversitede öğrenim görebilmek için son yıl tüm konuların bir daha gözden geçirilmesi öğrencinin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Üniversite hazırlığında, mevcut üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere sunduğu iki geçişli bir sınav modeli vardır. Öğrenciler önce baraj sınav YGS’ye ardından da alanlarına ve seçecekleri mesleklere göre LYS’lere hazırlanmak durumunda kalıyorlar.

YGS, ara sınıftaki ortak konulardan oluşan bir sınavdır. Ancak 4 yıllık yoğun ortaöğretim eğitiminin ardından öğrencinin 9. veya 10. Sınıf konuları tamamen hatırlaması beklenemez. Üstelik YGS’den birkaç ay sonra ortaöğretim 11. ve 12. sınıfın ağır konularından oluşan LYS’ye girecek olan öğrenciler; çok önem taşıyan bu sınavın ardından alacakları puan türlerine göre üniversitelere yerleşecektir.Bu süreçte okulumuzun fen bilimleri bölümü olarak hazırlanan ortak strateji planıyla öğrencilerimizi idealleri doğrultusunda kariyer yapabilecekleri fakültelere yerleşmeleri için her yıl yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Yazılı Değerlendirme

Tüm sınıflarda fen derslerinin her birinden  dönem başına 3 yazılı sınav uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca  yapılan sınavlardan  en az bir tanesi ortak sınav olarak uygulanmaktadır. Yazılı sınav öncesi uygulanacak olan konu tarama testleriyle öğrencinin eksik olduğu konular analiz edilip sınav öncesi anlaşılmayan noktaların üzerinden geçilmektedir.

Sınav sonrasında kağıtlar en geç 15 gün içinde okunmaktadır ve genel yanlışlar üzerinde durulmaktadır, anlaşılmamış konular yeniden işlenmektedir. Öğrencilere, yazılı sınavların formatı, hangi konuları kapsayacağı, tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler önceden verilmektedir.

Ders İçi Performans Değerlendirme

Her bir öğrencinin ders içindeki performansı aşağıdaki noktalar göz önünde tutularak  bir dönem içinde iki kez değerlendirilmesi yapılır.

-Okula düzenli olarak devam eder ve derslere hep vaktinde gelir.

-Verilen ödevleri yaparak ve gerekli materyalleri getirerek derse hazırlıklı gelir.

 -Her derste birden fazla görüş  önererek ve sorular sorarak derse aktif olarak katılır.

-Temel kavramları defterine not alır, defterlerindeki notlar eksiksiz ve düzenlidir.

-Ders sırasında arkadaşlarına ve öğretmenlerine saygılı davranır.

 

Performans ve Proje Ödevlerini Değerlendirme

Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

Öğrenci yapmış olduğu performans çalışmalarından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilip çalışması nota dönüştürülür.. Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.Proje konuları öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, müfredata uygun, onları düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek konulardan verilmektedir. Ayrıca yapacağı proje çalışmaları ve sosyal hizmet etkinlikleri de öğrencinin performans notu değerlendirirken göz önünde tutulmaktadır.

-Ödeve uygun çalışma plânı yapma  (5)

-İstenen bilgileri kullanma(10)

-Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve yazma(10)

-Ödevi plâna göre gerçekleştirme(10)

-Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma(10)

-Çalışmayı düzenli ve temiz yapma (10)

-Özgün bir çalışma hazırlama (5)

-Yaratıcılık yeteneğini kullanma (10)

-Ödevi amacına uygun hazırlama (20)

-Çalışmayı zamanında teslim etme (10)


BAŞKENT OKULLARI FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
DERS DIŞI AKTİVİTELER

1. Öğrenciler yıl içerisinde ilgili oldukları branşlarda Bilimsel proje yarışmalarına katılmak üzere hazırlanır. Yıl içindeki tüm çalışmalar Mayıs ayı içinde Bilim fuarında sergiler.

2. Öğrencilerin hazırlamış olduğu performans çalışmalarından bölüm öğretmenleri tarafından en beğenilenleri bilim şenliğinde sergilenip öğrenci tarafından sunumu gerçekleştirilir.

3. Öğrenciler yıl içinde uygun olan konulara özgü teknik veya çevre gezilerine götürülmektedir.

  

  BÖLÜM OLARAK KATILDIĞIMIZ PROJE YARIŞMALARI KONU VE SONUÇLARI

2016 yılı çalışmaları

1.Triklosan kimyasalının kök hücre üzerindeki etkinin incelenmesi(TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Adana Bölge İkinciliği)

2.Lavandula stoechas (karabaş otu) bitkisinin antibakteriyel ,  antifugal ve antioksidan etkisinin incelenmesi (TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Adana Bölge Finalisti)

3.Kök hücreler üzerine yeni tehdit; Bisfenol-A(TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Adana Bölge Finalisti)

4.Gaz  kaçağını  tespit eden ve uyarı veren robot sistemi (27. MEF okulları uluslar arası proje yarışması finalisti) 

2014 Yılı Çalışmaları:

1.TİO2 İşlenmiş Zeolit Filtre İle Koku Giderimi (Mersin Bölge Finalinde üçüncü oldu.)

2.Nano Tİ/TİO2/Nİ’nin Atık Sulardaki Organik Maddelerin Arıtılmasında Kullanılabilirliğinin araştırılması (TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

3.Meyve Kabuklarından Gıda Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Mono Şeker Eldesi (TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

4.Sınırsız Elektrik Temiz Enerji (TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

5.Adana ilinin muhtelif semtlerinde sokakta satışa sunulan bazı yiyecek ve içeceklerin mikrobiyolojik kalitesi (24. MEF okulları uluslar arası proje yarışması finalisti)

2013 Yılı Çalışmaları:

1. Takılı Kal Hayata (TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

2. Ev Temizlik Bezlerinin Sağlık Açısından Risk Oluşturma Durumunun Araştırılması(TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

3. Üzüm Çekirdeği İlavesiyle Besin Değeri Yüksek Yoğurt Üretimi(TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

4. Bitkisel Özütlü Engelleyicilerin Varlığının Güvelerin Besin Bulma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi(TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Mersin Bölge Finalisti)

 

2012 Yılı Çalışmaları

1. Atık Şeker Kaynaklarından Mikrobiyal Elektroliz İle Hidrojen Gazı Üretimi (TÜBİTAK Enerji Verimliliği Yarışması Finalisti)

2. Spirulina Platensis Katkısı İle Proteinli (Besinsel Özellikleri Geliştirilmiş) Ekmek Üretimi (22.MEF Okulları Uluslararası Yarışması MOMED Ödülü)

 

2011 Yılı Çalışmaları

 1.Güneş Enerjisinin Faz Değiştiren Maddelerde (FDM) Gizli Isı Yöntemi İle Depolanması              ( TÜBİTAK Enerji Verimliliği Yarışması’na gönderildi ve sergilendi) Türkiye üçüncüsü

 2. Doğal Antibakteriyel Oda Spreyi (TÜBİTAK Çukurova Bölge Yarışması’nda sergilendi)

 3.Atık Lastiklerden Kompozit Hazırlanması ile Geri Kazanım Sağlanarak Bina Isı Yalıtımında Kullanılması (TÜBİTAK Çukurova Bölge İkincisi  - 20. MEF Ulusal Proje Yarışması’na davet edildi, sergilendi.)

4.Fotokatalitik Etkinliğe Sahip Antibakteriyel Yüzeyler (TÜBİTAK Çukurova Bölge Yarışması’nda sergilendi. 20.MEF Ulusal Proje Yarışması’na davet edildi ve sergilendi.)

5.Solar Peltier Çatı İklimlendirme Sistemi ( TÜBİTAK Enerji  Verimliliği Yarışması Finalisti)

 

2010 Yılı Çalışmaları

1.Evimizdeki Gizli Düşman: Naftalin( TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

2.Satış Yerlerinden Alınan Marul Örneklerinin Geleneksel Yöntemler İle Dekontaminasyonu (TÜBİTAK Bölge 2.si)

3.Sulama Kanallarındaki Mikrobiyolojik Durumun Çocuklara Etkisi( TÜBİTAK bölgede sergilendi)

4.Çöp Sızıntı Sularında Antibiyotik Direnç Gelişimi:(MEF BELTAŞ Ödülü)

5. Çok İşlevli Cam Ürünler İçin Fotokatalitik İnce Film Yüzeylerinin Geliştirilmesi(TÜBİTAK BÖLGE 2. Sİ )

2009 Yılı Çalışmaları

1. Çocuk Parklarından Toplanan Örneklerden İzole Edilen Gr(-) Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK BÖLGEDE SERGİLENDİ.

2. Farklı Yaşam Alanlarının Fiber Optik Kablolarla Aydınlatılması( TÜBİTAK BÖLGEDE SERGİLENDİ.)

3. Düşük Kalitedeki Kömürlere Thiobacillus ferrooxidans Bakterilerinin Etkileri (TÜBİTAK BÖLGE 2.liği )

4. Bamya Saplarından Asit Hidrolizi İle Gıda Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Mono Şeker Eldesi (TÜBİTAK  Bölge 2.)

 

2008 Yılı Çalışmaları

1. Keçi Boynuzu’nun Çeşitli Ekstraktlarının Mutajenik Etkilerinin Ames/Salmonella Test Sistemiyle Araştırılması (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

2. Zeytin Karasuyunun Eritrolösemik K562 Hücre Dizisi Üzerindeki Sitotoksisitesinin Belirlenmesi (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

3. Bazı Mikroskobik Alg Türlerinin Escherichia coli ve Staphylococcus aureus Bakteri Suşları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri (TÜBİTAK bölgede sergilendi)

4.Haematococcus Pluvialis ’Den Azot Eksikliği ve Yüksek Işık Yoğunluğunda Astaksantin Eldesi (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

5.Toplu Kullanım Alanlarında Bulunan El Kurutma Cihazlarından Üflenen Havanın Filtre Edilmesi ( MEF MANSİYON ÖDÜLÜ)

 

2007 Yılı Çalışmaları

1.Kantaron Bitkisinden (Hypericum pervaratum L.) Elde Edilen Ekstraksiyonların Çeşitli Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (TÜBİTAK bölgede sergilendi)

2.Gelişmekte Olan Aspir ve Ayçiçeği Bitkilerinin Sızıntı Sularından Ağır Metal Gideriminde Kullanılması (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

3.Genetik Mühendisliği ile Renkli Tütün Bitkilerinin Üretimi (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

4.Çukurova Koşullarında Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerine Uygulanan Farklı Beslenme Yöntemlerinin Koloni Populasyon Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

5.Bitki Yetiştiriciliğinde Geçirimsiz Tabakanın Su Kullanımına Yönelik Etkileri (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

6.İn Vitro Sürgün Ucu Aşılama Yöntemi ile Virüssüz Turunçgil Yetiştiriciliği (TÜBİTAK BÖLGE 1.si)

 

2006 Yılı Çalışmaları

1.Amitraz Petisitinin Soğan (Allium cepa L.) Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Mitotik Etkileri (TÜBİTAK bölgede sergilendi.)

2.Çeşitli Bitki Kabuklarından Elde Edilen Ekstraksiyonların Çeşitli Mikrorganizmalar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (TUBİTAK bölgede sergilendi.)

3.Böceklerin Habitat Bozunmasına Biyolojik Gösterge Olarak Kullanılma Olanakları (TÜBİTAK BÖLGE 1. Si)

4.Adana İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Bazı Patojen Bakteriler Yönünden İncelenmesi (TÜBİTAK BÖLGE 1.si)

5.Yaşıyorum  :Isıl Yardım Bilekliği(TÜBİTAK BÖLGE 1. Si)

6. Zakkum Bitkisinden Doğal İnsektisit Eldesi (TÜBİTAK BÖLGE 1. Si)