Paz07222018

Last updateSal, 10 Tem 2018 9am

Beden Eğitimi – Müzik ve Bilişim Teknolojileri Bölümü

 

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

MUSTAFA KESER

1977 İskenderun doğumlu. 2002 Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu yüksek lisansını İzmir Ege Üniversitesinde 2004 yılında tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren de Özel Adana Başkent Okulları bünyesinde görevine devam etmektedir.

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
HÜLYA DOĞAN

1989 Adana doğumlu. 2013 Çukuruva Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor  Yöneticiliği mezunu . 3 yıldır Başkent Okulları bünyesinde çalışmaktadır.

 
 

MÜZİK ÖĞRETMENİ
TUĞÇE YILMAZ

1988 Adana doğumlu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği A.B.D 2010 Mezunu 4 yıldır Özel Adana Başkent Okulları bünyesinde görev yapmaktadır.
 
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
ERDİ CAN KONUR
– Bilgisayar Öğretmeni

01.01.1991 Adana doğumlu. 2014 yılında Çukurova Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans eğitimini tamamladı.Bu süre içerisinde Smart Board (Akıllı Tahta) içerik ve uygulama geliştirici olarak çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra,  Bilgisayar ve Robotik Bilimler öğretmeni olarak farklı özel kurumlarda 4 yıl çalıştı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Başkent Okulları bünyesinde çalışmaya başladı.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amacı

Atatürk ilkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı, dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretken; milli kültür değer­lerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştiril­melerini sağlamak genel amaçtır.

BEDEN EĞİTİMİ NEDİR?

Antik çağın ünlü düşünürü Platon’a göre “Zihinsel eğitimiyle bedensel yetilerini en güzel şekilde uyumlu hale getiren ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine sokan kişi, tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır.”düşüncesi bugün de etkinliğini ve geçerliğini korumaktadır.

Çağımızın ünlü pedagoglarından Dr.Karl Gaulhefer “Bedensel eğitim beden yolu ile gelen eğitimdir. Beden, bu eğitimin etkinlik yapılan yeridir, amaç ise insanın tümlüğüdür.”demiştir

Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, cimnastik ve dans kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.

Bireyin hareket gereksinmesini karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için yapılan tüm etkinlikleri  kapsamaktadır.

İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması; zeki, ruhsal ve bedensel yapısıyla sağlıklı olmasına  bağlıdır.

Beden eğitimi; insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde ilerlemesinde büyük rol oynar. Beden eğitimi bireyin beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

 

 Başkent Okullarında  Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir?

Başlıca amacımız, öğrencilerin fiziksel etkinliklere eğilimlerini artırmak ve fiziksel etkinlikler yolu ile gelişimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesi, öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor, genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Beden Eğitiminin Yararları

 1. Sağlığa Destek: Beden Eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirir.

2. Aktif Yaşam Tarzı: Çocuk, Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.

3. Pozitif Etkileşim: Beden Eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.

4. Kendine Güve ve Kendini Gerçekleştirme: Beden Eğitimi etkinlikleri çocuklara kendine değer verme duygusunu aşılar.

5. Akademik Başarı: Beden Eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimser.

Beden Eğitimi Dersi Öğretim Stratejisi :

Beden eğitimi dersi okulumuzda ortaöğretim kademsinde 9., 10.,11. ve 12. sınıflarda haftalık 2 saatlik ders verilmektedir. Derslerde öğrencilerin spora ilgisini arttırma,  onlara spor disiplinini kazandırma ve öğrencilerin aktif olmalarını sağlama amacı ile dersler işlenmektedir.

BAŞKENT OKULLARI BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİ:

Okulumuzda beden eğitimi derslerinde öğrencilerin derse gelirken beden eğitimi kıyafetlerini ve spor ayakkabılarını  getirmek zorundadırlar.

Aynı zamanda öğrencilerin  yedek kıyafet getirmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca öğrencilerimizin ders sırasında ve sonrasında aktif olmaları , yetenekli oldukları branşlarda okulumuzu gençlik spor müdürlüğünün hazırladığı müsabakalarda temsil etmeleri de önem verdiğimiz konulardandır.

Ders dışı  spor etkinleri:

Okulumuzda öğrencilerimizin  kaynaşmaları ve öğle aralarını daha verimli geçirmeleri için birçok branşta sınıflar arası turnuvalar düzenlenmektedir. Turnuva sonunda dereceye giren sınıf ve öğrencilerimize, başarılarını kutlamak amaçlı kupa ve madalya takdimi yapılmaktadır.


MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik nedir

Müzik için birçok tanım yapılabilir. Genel bir deyişle müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır. Müzik sözcüğü eski Grek dilinden gelmektedir. Müzik bir sanat dalı olduğu kadar bir bilimdir . Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış, günümüzdeki modern halini alana kadar uzun bir süreçten geçmiştir.

 MÜZİK DERSİNİN AMAÇLARI

Müzik dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler. Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verilip, sözlerin anlamı ve ezginin ritmi üzerinde durularak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen gösterilmelidir. Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılmaları özendirilir.

Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin alanıdır. Ayrıca yetersizliği olan çocuklarla iletişim kurmada yararlanılacak en etkili yollardan biridir.

Müzik, diğer insanların yaşamında olduğu kadar, ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların yaşamında da önemlidir. Çocukların bireysel farklılıklarına göre düzenlemelerin yer aldığı bir müzik eğitimi, onların bu alanda yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar.

Müzik dersinde bireysel ve gelişim özelliklerine dikkat edilerek plânlama yapılmasına ve her çocuğun performansı doğrultusunda gelişimine uygun olanaklar sağlanmasına çalışılmalıdır.

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara verilecek müzik eğitimiyle; göz kontağı kurma, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesin kaynağını bulma, vücudunu tanıma, basit ritim tutma, basit müzikli oyunlar oynama, yeni sözcükler kazanma, müzik aletlerini öğrenme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ritim tutma çocukların yaşantısında çok önemlidir. Çünkü çocuk müziği sessizce oturup dinlemez, hareket etmek ister. Ritim ve müzikli hareketler çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımcı olur. Çocuğun bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar. Müzik eğitiminde, ritim ve ses çalışmalarına, doğadaki sesleri ve müziği dinleme, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı dramatize etme gibi etkinliklere yer verilmelidir.

Yürüme, koşma ve sıçrama doğal ritimlerdir. Taklit edilen ritimler ise çocuğun hayal gücünü kullanarak yaptığı hareketlerdir. Çocuk vücudunun çeşitli kısımlarını kullanarak da ritim tutabilir (el çırpma, ayağını yere vurma vb.)Hızlı, yavaş, yüksek, alçak sesler kavramlarla ilişkilendirilerek öğretilebilir. Hızlı bir tempo için atın koşması, yavaş bir tempo için kaplumbağanın yürüyüşü, yüksek bir ses için gök gürültüsü, alçak bir ses için fısıltı kullanılabilir.

Ritim aletleri müzik çalışmalarında önemli yer tutar. Bu aletler şarkı ve ront öğretimi sırasında kullanılabilir. Şarkılar önce grupla birlikte söyletilmeli ve bütün çocukların katılımı sağlanmalıdır. Çocukların bireysel olarak şarkı söylemesi sonraya bırakılmalıdır. Şarkı söyleme sırasında şarkıya uygun yürüyüşler ve tempo tutmalar ritim duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

Müzik, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılabilir.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜME DAİR:

Bilişim teknolojileri bölümü; öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini sağlıklı, etkin kullanmasını hedefleyen ve programlama becerilerini geliştirip geleceği inşa edecek yazılımları yazabilecek birer birey konumuna getirmeyi hedeflemektedir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN İÇERİĞİ

Dersimiz; bilginin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojilerin tanıtılmasını, öğretilmesini ve doğru kullanılmasını içermektedir.

DERSİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI

Bilişim Teknolojileri; modern toplumların vazgeçilmez bir yapı taşı hâline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri anlamaya çalışırken aynı zamanda bu teknolojilerin temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için gerekli değişimleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamışlardır. Günümüzün modern okullarında da Bilişim Teknolojileri bir yandan anlamlı öğrenme etkinliklerinin gerçekleşmesine katkı yaparken bir yandan da aktif kullanım sağlamaktadır.

Bilişim Teknolojilerini Aktif Kullanan Bireylerde:

Eleştirel düşünme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, iletişim becerilerine sahip olma, çok yönlü yeterli olma, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme gibi özellikler görülmektedir.

Başkent Üniversitesi Özel Adana Başkent Okulları olarak biz de programlarımızı bu özellikleri göz önünde bulundurarak şekillendirdik ve teknolojiyi doğru kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçladık.

 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan –Derece:

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

Yazılı Değerlendirme:

Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinden 2 yazılı sınav olacaklardır.

Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri

* Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

* Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

* Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

Buna göre:

* Derse aktif katılma

* Uygulamaların zamanında yapılması

* Sınıf içerisindeki genel davranışlar

* Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI:

9. Sınıf Bilgi ve İletişim Dersi Üniteleri

1.ÜNİTE: Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

2.ÜNİTE: Bilgisayarı Kullanma ve Yönetme

3.ÜNİTE: Kelime İşlem Programı

4.ÜNİTE: Elektronik Tablolama Programı

5.ÜNİTE: Veritabanı Programı

6.ÜNİTE: Sunu Programı

7.ÜNİTE: İnternet ve İletişim

Başkent Üniversitesi Özel Adana Başkent Okulları olarak STEM eğitimini robotik bilimler dersi ile hayata geçiyoruz.

STEM Eğitimi Nedir ?

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan ve öğrencilerin çok yönlü olarak gelişmesini hedefleyen bir eğitim modelidir.

Biz bu eğitim modelini robotik bilimler ile uygulayarak öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini kavraması ve  bu teknolojileri üretebilecek bireyler haline gelmesini ve aynı zamanda fizik, matematik dersinin kazanımlarını uygulamalı olarak öğrenmesi hedeflemekteyiz.

 

ROBOTİK BİLİMLER ÇALIŞMALARI

Robotik Bilimler Eğitimi:

Dünyada olağanüstü bir hızda gelişme gösteren robotik bilimi, robotik biliminin eğitimine duyulan ihtiyacı da aynı hızla artırmaktadır.Bu ihtiyaç doğrultusunda günümüzde robotik biliminin, genç yaşlardan eğitimine başlanması hızla yaygınlaşmaktadır.

Bu eğitim süreci gençleri, robotik alanında geliştirmenin yanında bilim ve teknoloji alanına yönlendirmekte bu alanlarda yapılacak çalışmalara zevk ve ilgiyle katılmaları yönünde motive etmektedir. Bu atölye çalışmasında öğrenciler, elektronik temel sistem ve kavramlardan başlayarak mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını adım adım incelerler ve bu düzenekleri kendileri tecrübe ederek hayata geçirirler.

Öğrenciler bu atölye sayesinde motor nedir, motor ve elektrikli düzenekler nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı) ne işe yarar, bir robot üzerinde değişiklikler nasıl yapılır gibi birçok konuda bilgi sahibi olacaklar.

Kazanım Hedefleri:

* Öğrencilerde 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.

* Hayal gücü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.

* Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.

* Öğrencide "Ben bir ürün ortaya koyabiliyorum." özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak. Çocukların, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak.

* Öğrencilerin kodlama becerilerinin gelişmesini sağlamak.

Robotik  Bilimler  Öğretim Programı:

  1. Ünite: Robotların Çalışma Prensibi
  2. Ünite: Robot Mimarisi ve 3 Boyutlu Robot Çizimi
  3. Ünite: Arduino Devreler, Sensörler ve Motorların Kullanımı Ve Çalışması
  4. Ünite: Programlamaya Giriş – Algoritma Nedir?
  5. Ünite : Programlama Öğretimi
  6. Ünite : Robotumu İnşa Ediyorum  

Robotik Eğitiminin Ders Süreci

Robotik’te,  öğrencilerin ders süreleri 80 dakikadır. Dersin ilk 40 dakikalık süreci robot tasarlama, kalan 40 dakikalık sürenin 15 dakikası programlama, 15 dakikalık süresi serbest deneme, kalan 10 dakika ise değerlendirme süresidir. Eğer bir öğrenci yaptığı faaliyeti erken bitirirse yeni bir faaliyete geçmesi için teşvik edilir.