Cum09212018

Last updatePzt, 17 Eyl 2018 4pm

Akademik Programlar

 

 

Türkçe Dil Etkinliği:

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı sağlamak, sözcük dağarcığını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmak için planlanan etkinliktir. Amaç, Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

 

 

Matematik Etkinliği:

Öğrencinin bilişsel gelişimine katkı sağlamak, matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kurumsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

 

 

Fen ve Doğa Etkinliği:

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelik etkinliklerdir.

 

 

Güne Başlama Etkinliği:

Okul öncesi eğitim kurumlarında günün başlangıcında yer verilmesi gereken bir zaman aralığıdır. Çocukların birbirlerine ve gün içinde yapılacak diğer etkinliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu süreçte çocukların birbirleriyle ve öğretmenleriyle yüz yüze etkileşimi sağlanır. Özellikle grup içinde utangaç olan ve kendini ifade etmekte zorlanan çocukların faydalanabileceği süreçtir.

 

 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği:

İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür.

 

 

Oyun, Hareket ve Drama Etkinliği:

Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyde oyun oynayabilirler. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyuncakları aracılığıyla geliştirirler ve zenginleştirirler.

Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Drama, çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan bir etkinliktir.

 

 

Sanat Etkinliği:

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Kendi kültürünü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

 

 

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

Güne, her sabah ‘’Serbest Zaman Etkinliği’’ ile başlanır. Serbest Zaman Etkinliği, High-scoope programı kapsamındaki “planlama-çalışma-hatırlama “ bölümlerinden oluşur. Çocuklarımız kendi seçimleri doğrultusunda başlattıkları etkinliklerle; yaparak, yaşayarak, araştırarak, düşünerek, planlayarak, keşfederek öğrenmenin keyfini yaşarlar. İlgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri oyun köşelerinde, kendi kendine karar alma, aldığı kararları uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulurlar.

Planlama bölümünde; öğrencilerin karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma bölümünde; öğrenciler, yaratıcılıklarını kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimini yaşar.

Hatırlama bölümünde; öğrenciler, çalışma bölümünde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimlerine katkı sağlanır. Yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratılır.

SANAT ETKİNLİĞİ

Öğrenciler, yırtma, yapıştırma, kesme ve boyama tekniklerini kullanarak yaptıkları özgün ürünleri oluştururken, küçük ve büyük kas becerilerinin yanında hayal dünyalarını da geliştirmelerine olanak sağlanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Öğrencilerin dil gelişimlerini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyette; şarkılar, şiirler, tekerlemeler söylenip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır.

OYUN SAATİ

        Oyun, okul öncesi öğrencilerinin temel ihtiyaçlarından biridir. Öğrencinin yaşamı ve hayatı anlama yoludur. Öğrenciler oyun yolu ile duygu ve davranışlarında görülebilecek problemler hakkında ipuçları verir.

 

 

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Fen etkinliklerinde;  bitkiler, hayvanlar, çevre, insanlar ve doğamızla ilgili kazanımlar dikkate alınarak, kavram geliştiren ve pekiştiren etkinliklere yer verilmektedir.

Matematik etkinliklerinde;   öğrenciler ritmik sayma, doğru ve bilinçli sayma, sıralama vb. kazanımlarla desteklenir. Yaşa uygun on rakam içerisinde çıkarma-toplama işlemleri gibi matematik işlemlerini yapma ve öğrencilerimizin muhakeme yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesine rehberlik edilir.

Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliklerinde; Sayı, renk, şekil, yön, dünyamız ve toplumsal değerlerimiz ile ilgili kazanımları pekiştirici ve ilkokula hazırlayıcı çizgi çalışmalarına yer verilir. Okul öncesi eğitim döneminde, ana sınıfı 5 yaş grubu öğrencilerine okul olgunluğu kazanımlarına da yer verilmektedir.

SATRANÇ

             Öğrencilerimiz; Satranç Oyununda dikkatlerini yönlendirmede başarılı olurlar, planlı hareket ederler ve mücadele ruhu kazanırlar. Soru-cevap, gösterip yaptırma ve drama yöntemi sayesinde hayal güçleri gelişir. Kurallara uyarak, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı tebrik etmeyi öğrenirler.

 

JİMNASTİK

 

            Bu dersteki temel amaç; öğrencilerin yaş gruplarına uygun temel motor becerilerini jimnastik eşliğinde geliştirirken, sporun bireylerin sosyal ve ruhsal yönlerini de geliştiren bir olgu olduğunu öğrencilerimize aşılamaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

            Yaş grubuna uygun olarak eğitlence yazılımları ve interaktif eğitsel oyunlarla eğlenerek öğrenirken, klavye ve fare kullanım becerileri geliştirilmekte; bilgisayar okuryazarlığının temelleri atılmaktadır.

İNGİLİZCE

            Küçük yaştaki çocuklar dili doğal olarak öğrenmede en yüksek kapasiteye sahiptirler. 4 ve 5 yaş gruplarındaki İngilizce eğitimi programımızın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu yaşlardaki çocukların dili etkili bir şekilde edinmeleri için olabildiğince fazla duyuya hitap  etmek gerekmektedir. Öğrencilerin tüm duyularına hitap etmek için derslerimiz Total Physical Response (TPR) denilen bir yöntemle şekillendirilmektedir. TPR  aktiviteleri:

              Hikaye Anlatma, Müzik ve Drama, Rol Yapma, Kuklalar, İnteraktif Oyunlar, Hareketli Şarkılar, Hedefe Dayalı Grup Oyunları, Sanatsal ve El işi Proje Çalışmalarını kapsar.

            Öğrencilerimizin İngilizceye doğal ortamlarda öğrenmelerini sağlamak amacıyla ders dışı aktivitelerden; okul bahçesinde Define Avı, Kafeterya Ziyareti, Okuldaki Farklı Odaları Bulma, Açık Hava Oyunları uygulanmaktadır.

DRAMA

Drama derslerinde, öğrencilerin beş duyusunu da kullanması amaçlandığından, dersler görsel ve işitsel olarak verilerek, öğrencilerin bir oyun içerisinde kalıcı olarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

MODERN DANS

        Öğrencilerimizin; müzik eşliğinde ritim duygularını geliştirerek bedenlerini doğru kullanmalarını amaçlanmıştır. Dansın sosyal ve ruhsal açıdan kazanımlarını ön plana çıkaracak etkinlikler uygulanır.

BALE

            Dans derslerinin amacı öğrencilerin hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grupla uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.

            Bu amaçla derslerimizde sırasıyla; esneklik kazanmalarını destekleyen streching (esneme) hareketleri, estetik duygularının gelişmesine yardımcı hareketler ve yaş gruplarına uygun olarak seçilen egzersizler ile yaratıcı güçlerini geliştirecek olan Emprovize (doğaçlama) dans çalışmaları yapılmaktadır.

 

MÜZİK

Okulumuzda müzik derslerinde diğer müzik etkinlikleriyle birlikte, geniş bir biçimde Orff etkinliklerine de yer verilmektedir. Temel ritim çalışmaları, müzik aletleri ile çalışmalar, drama ve orff çalgıları ile yapılan çalışmalar, atık ve doğada bulunan materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır.

Yemek Listesi

TOPLUM HİZMETLERİ

Akademik Takvim

Basında Başkent

Akademik Eğitim Kanalı