Cum09212018

Last updatePzt, 17 Eyl 2018 4pm

Halkla İlişkiler Birimi

Halkla İlişkiler Birimi Lise binası zemin katında bulunur.  Kurumun ilişki içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla sağlıklı, doğru, güvenilir ve sürekli ilişkiler kurmayı, geliştirmeyi, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmayı ve toplumla bütünleşmeyi hedefler. Bu doğrultuda gerekli tanıtım ve organizasyonları yapar.

Okul veli, öğrenci ve personelinin her türlü dilek, istek, öneri ve şikâyetlerini dinler, ilgili birimlere ve üst yönetime bilgilendirir. Velilere okulla ilgili bilgil verir, okul ücretleri, ödeme koşulları ve istenilen evraklar konusunda velileri aydınlatır. Okul sistemi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirerek doğru birimlere yönlendirme yapar. 

 

 

Ebru KURALAY

Halkla İlişkiler Birimi

Tel : (0322) 239 5168 (1140)